profil

Socjalizm

poleca 38% 8 głosów

Dla socjalisty szczególne znaczenie ma zło, jakie dokonuje się w społeczeństwie, zwłaszcza zło czynione przez innych ludzi. Socjalista niczym Prometeusz powinien być uczulony na wszelakie krzywdy dziejące się na świecie, być gotowy zmieniać świat na lepszy. Człowiek ma ogromną moc nieustannego przekształcania świata,tak żeby służył szczęściu wszystkich. Dzięki wolności i nieograniczonym możliwościom rozumu człowiek jest najważniejszą istotą w kosmosie. Dla wielu socjalistów wspólny jest pogląd o względności pojęć dotąd uznawanych za uniwersalne. Nie istnieje według nich jedno pojęcie piękna, prawdy, miłości, gdyż to człowiek jest arbitrem określającym i na nowo wartościującym świat. Relatywizm dotyczy wszystkich pojęć, także dobra i zła, dlatego socjaliści dość łatwo uzasadniają używanie przemocy przy przebudowie niesprawiedliwego świata.

Ważną wartością socjalizmu jest równość, rozumiana nie tylko jako równość wobec prawa, ale także równość majątkowa i społeczna. Nie mniej ważnymi wartościami są wspólnota i panująca w niej sprawiedliwość społeczna. Idealne i harmonijne komuny były bliskie sercu pierwszych socjalistów nazwanych socjalistami utopijnymi.

W kwestiach gospodarczych socjaliści opowiadają się za dużym zaangażowaniem państwa w sprawy gospodarcze, stosując politykę interwencjonizmu państwowego. Efektem takiej polityki są rozbudowane systemy podatkowe, opieki socjalnej i ubezpieczeń społecznych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta