profil

Ewolucja bohatera romantycznego - plan.

poleca 88% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Jacek Soplica

KARUSIA
·Smutek po utracie kochanka
·Samotność
·Niezrozumienie
·Walka z tęsknotą
·Irracjonalizm (rzeczywistość jest niedostępna poznaniu racjonalnemu, poznanie poprzez intuicje, wiarę, uczucie, instynkt)
Idealizm (pierwotność ducha, idei, myśli względem materii , pierwszeństwo ducha nad materią)

GUSTAW
·Smutek po utracie z ukochaną
·Samotność
·Egoizm
·Walka z samym sobą – samobójstwo
·Bunt
·Werteryzm (indywidualizm, wewnętrzny bunt wobec świata, wrażliwość ,samobójstwo)

KONRAD WALLENROD
·Smutek z powodu klęski ojczyzny
·Rodzina
·Tragizm
·Walka (samotna) w imię wolności ojczyzny z poświeceniem życia i rodziny (patriotyzm)
·Bunt przeciwko złu
·Walenrodyzm (dążenie do osiągnięcia jakiegoś szlachetnego celu niemoralnymi sposobami)

KONRAD
·Smutek z powodu nieszczęśliwej miłości / metamorfoza/ smutek z powodu ucisku ojczyzny
·Samotność, indywidualizm
·Metamorfoza`
·Walka (samotna) o wolność dla Polski i innych ludów Europy
·Bunt przeciwko Bogu
·Prometeizm (bunt, poświęcenie się, cierpienie za ideę),
Mistycyzm (możliwość bezpośredniego kontaktu wierzącego człowieka z Bogiem )

KORDIAN
·Smutek z powodu bezsensu istnienia i niezrozumienia / metamorfoza/ smutek z powodu ojczyzny
·Samotność, indywidualizm, wybitna jednostka
·Metamorfoza (Mont Blanc)
·Walka (samotna) o wolność ojczyzny
·Bunt przeciwko carowi
·Weltschmerz ( ból istnienia, choroba wieku, duchowa dolegliwość romantyków, pesymizm)
Winkelriedyzm ( jednostkowe poświęcenie, które ma stać się iskrą rozpalającą ogień walki przeciwko uciskowi)

JACEK SOPLICA / KSIĄDZ ROBAK
·Smutek po stracie ukochanej /metamorfoza/ żal za popełnione błędy
·Samotność /metamorfoza/ działalność emisaryjną
·Metamorfoza wieloetapowa – zakon – (Sarmata ~ miłość ~ zemsta ~ pokuta ~ ojczyzna)
·Walka w imię wolności ojczyzny poprzez współprace ze społeczeństwem
·Hulanki swawole / metamorfoza / pokora, spokój, pokuta
·Patriotyzm (poświecenie dla ojczyzny)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury