profil

XVI w. "Złoty Wiek"

poleca 85% 1132 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

Wiek XVI jest w Polsce nazywamy "złotym wiekiem". Państwo Polskie w tym okresie zdecydowanie wzmocniło swoją pozycję polityczną i znaczenie na kontynencie europejskim. Na wzmocnienie pozycji Polski w Europie wpływ miała zawarta w 1569 r. unia lubelska. Oznaczała ona unie realną Polski i Litwy czyli powstanie państwa polsko-litewskiego. Wspólne dla Polski i Litwy miały być sejm, król i polityka zagraniczna. Zaprowadzono swobodę osiedlania się w obydwu częściach państwa, szlachta litewska miała te same przywileje co szlachta Polska. W ten sposób powstałą Rzeczpospolita Obojga Narodów. W sejmie lubelskim wcielono do Rzeczpospolitej Prusy Królewskie i doszło do hołdu pruskiego.W XIV wieku państwo polskie pokonało Krzyżaków ale nie chcieli oni być uzależnieni od Polski. Doprowadziło to do wybuchu wojny w 1519 r. Albercht Hohenzollern uznał zwierzchnictwo króla i w 1524 roku Krakowie złożył hołd pruski. W 1571 r. gdy zmarł Zygmunt August ogłoszono wolną elekcję, ponieważ król nie miał potomka więc na króla wybrano Henryka Walezego w 1573 roku. Wybór okazał się nie trafny. Następcą był Stefan Batory. W okresie bezkrólewia Iwan IV Groźny zagarnął należące do Polski Inflanty. Rozpoczęła się długotrwałą wojna. Ostatecznie Iwan IV Groźny wycofał się z zagarniętych ziem. Stefan Batory przeprowadził reforme wojska i utworzył piechotę wybraniecką. Król zasłużył się również dla rozwoju nauki polskiej, założył uniwersytet w Wilnnie. "Złoty wiek" był dla Polski okresem największego znaczenia i wpływów politycznych i kulturowych.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata