profil

Szkoła - słówka(repetytorium oxford)

poleca 85% 402 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

boarding- z internatem
co-educational/mixed - koedukacyjna
collage - szkoła pomaturalna oraz niektóre wydziały uniwersytetu.
comprehensive - ogólnokształcąca
grammar - ogólnokształcąca
primary/ elementary - podstawowa
private / independent / public - prywatna
secondary / high -średnia
single-sex -tylko dla chłopców /dziewcząt
state / public -państwowa
university - uniwersytet / szkoła wyzsza
classmate / schoolmate - kolega z klasy / ze szkoły
college / iniversity student - student
deputy head / assistant principal -zastępca dyrektora
examiner - egzaminator
head teacher / principal - dyrektor
home-room teacher - wychowawca
pupil / stufent - uczeń
schoolboy - uczeń
schoolgirl - uczennica
teacher - uczennica
teaching staff - grono pedagogiczne
blackboard / whiteboard - tablica
canteen - bufet/ stołówka
chalk - kreda
classroom - klasa
computer lab / IT suite / ICT unit -sala komputerowa
desk - ławka
gym - sala gimnastyczna
hall - korytarz
headmaster's office - gabinet dyrektora
laboratory / lab -gabinet, laboratorium
language lab - laboratorium językowe
library - biblioteka
lacker - szafka
office -sekretariat
playground - boisko do zabawy
science lab - gabinet / sala
sports field - boisko sportowe
staff room - pokoj nauczycielski
absence - nieobecność
attend school /classes / a course - uczęszczać do szkoły/ na lekcje / kurs
attendance - obecność
be present /absent - być obecnym / nieobecnym
drop out from a course / school - odpaść, przestać chodzić na kurs, do szkoły
expulsion - usunięcie
get / obtain... uzyskać
a certificate - świadectwo
a degree- stopień
a diploma -dyplom
get intro university - dostać się na uczelnie
get a raport - otrzymać raport o wynikach
go to school - chodzić do szkoły
graduate - absolwent
graduate from (a university) - skończyć (uczelnię)
leave school - skończyć szkołe
play truant - wagarować
register / take the register - dziennik / sprawdzić obecność
school leaver - absolwent
skip classes - opuszczać lekcje, uciekać
be at a class / lesson - być na lekcji
copybook / exrcise-book / notebook / folder - zeszyt
deadline -termin
do...
an exercise / a task / an activity - wykonać ćwiczenie
one's best - mocno się starać
project work - wykonywać pracę projektową
do /get / give / set / hand in homework - odrobić / otrzymać / dać / zadać / oddać pracę domową
get / give marks - otrzymać / postawić stopnie
give / take extra lessons - dać / wziąć lekcje dodatkowe
learn by heart - uczyć się na pamięć
learn sth / about sth - uczy eis czegoś / o czymś
make...-robić...
a mistakes - błędy
notes - notatki
a presentation - wykonywac prezentacje
progress - postępy
memorize - uczyć się na pamięć
school trip - wycieczka szkolna
set books - lektury szkole
solve a problem - rozwiązać zadanie
study hard - uczyć sie pilnie
take a break - zrobić sobie przerwe
take part / participate in a lesson - brac udział w lekcji
text / coursebook - podręcznik
workbook - zeszyt cwiczeń
Autumn / Spring /Summer term - jesienny, wiosenny, letni semestr
break / lunch break - przewra, długa przerwa
free period - wolna lekcja, okienko
holidays - wakacje
lesson / period / class - lekcja
timetable / schedule - plan lekcji
winter break- przerwa zimowa
school breaks up on - zajęcia w szkole kończą sie w dniu
assessment - oceniać
cheat in an exam - oszukiwać, ściągać na egzaminie
do /take / sit an exam - przystępować do egzaminu
do well / badly in an exam - zdac dobrze / źle
exam / test in - egzamin / test z
entrance test - egzamin wstepny
mock exam - egzamin próbny
school-leaving test / exam - egzamin końcowy
exam paper - arkusz egzaminacyjny
exam results come out - wyniki egzaminu sa ogłoszone
fail exam/ test - oblac egzamin / test
give / dotake a test - dać / zrobić / pisac test
get the results - otrzymać wyniki
mark / grade - stopień / ocena
mark / correct / grade exam papers - sprawdzać / poprawiać
pass an exam - zdac egzamin
prepare for - przygotowac się do
retake / re-sit an exam - przystepować po raz drugi do egzaminu
revise for - powtarzać do
score / get 100 points in an exam / test - uzyskać 100 punktów na egzaminie / teście
study for a test / exam - uczyć się do test / egzaminu
Art - plastyka
Businees Studies - przedsiębiorczość
Computer Studies / IT - informatyka
compulsory - obowiązkowy
curriculum - program nauczania
extra- curricular- activities - zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne
foreign languages - języki obce
Geography - geografia
Humanities - przedmioty humianustyczne
Mathematisc / Maths - matematyka
Music - muzyka
optional - do wyboru
Physical Educional / Pe - wychowanie fizyczne
Religious Education - religia
Science - przedmioty przyrodnicze
active - aktywny
ambitious - amibitny
co-operative/ uncooperative - pomocny / niepomocny
conscientious - skrupulatny, sumienny
creative - twórczy
fair / unfair - sprawiedliwy/ niesprawiedliwy
gifted - talented - utalentowany
hard-working - pracowity
lazy - leniwy
motivated - zmotywowany
motivating- motywujący
passive - pasywny, bierny
patient / impatient - cierpliwy / niecierpliwy
professional - profesionalny
punnctual -punktualny
sloppy - niedbały
systematic - systematyczny

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata