profil

Wielka Kolonizacja Grecka

poleca 83% 1579 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jakie były przyczyny kolonizacji Greckiej?


Proces osadnictwa nazywany "wielką kolonizacją" miał miejsce od VIII do VI w.p.n.e. Grecy zasiedlali się od brzegów Płw.Iberyjskiego po półn-wsch wybrzeża Morza Czarnego i Egipt.Przyczyną osadnictwa poza Grecją było poszukiwanie nowych ziem pod uprawę, surowców naturalnych oraz rynków zbytu dla wytwarzanych w Grecji towarów.

Wymień organy władzy w Sparcie


Na czele państwa spartańskiego stało 2 królów.W trakcie wypraw wojennych jeden z nich wyruszał na bitwę, zaś drugi pozostawał w mieście.Najważniejsze decyzje państwowe należały do tzw.Rady Starszych, w skład której wchodziło 28 spartiatów z arystokratycznych rodzin, jak i 2 władców.Członkami Rady Starszych mogli zostać jedynie ci, którzy ukończyli 60 lat.

Wyjaśnij pojęcia metropolia, apoikia, oikistes


Metropolia - w starożytnej Grecji miasto, które zakładało kolonię.

Apoikia - kolonie, którym udało się zachować niezależność od macierzystego miasta. Często prowadziły tzw. 'kolonizację wtórną', czyli po założeniu miasta część osadników wyruszała w dalszą drogę na poszukiwanie bardziej sprzyjających warunków.

Oikistes - w starożytnej Grecji mianowany przywódca stojący na czele grupy kolonistów i założyciel kolonii.

Podział społeczeństwa Sparty


Społeczeństwo Sparty:
- zróżnicowane pod względem uprawnień
- zróżnicowane pod względem majątku
- zróżnicowane pod względem pochodzenia

Pełnoprawnymi obywatelami Sparty była najmniejsza grupa ludności nazwana spartiatami.Dopiero po ukończeniu 30 lat nabywali oni pełnię praw obywatelskich.

Scharakteryzuj wychowanie spartańskie


Obowiązkiem Spartiatów była służba wojskowa.W 7 roku życia chłopcy opuszczali dom rodzinny, by przenieść się do koszar.Tam pozostawali do późnego wieku męskiego.Wychowywanie byli w duchu surowej dyscypliny.Większość czasu spędzali na ćwiczeniach wojskowych.Odżywiani byli skromnie, aby przyzwyczaić się do braku pożywienia w trakcie wypraw wojennych. Sposób wypowiadania się był przystosowany do warunków wojskowych- preferowano krótkie (lakoniczne) odpowiedzi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata