profil

Charakterystyka ery prekambryjskiej (archaik,proterozoik)

poleca 82% 735 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WYDARZENIA GEOLOGICZNE:
-Powstanie atmosfery Ziemskiej
-Zakrzepłe fragmenty magmy tworzą mikrokontynenty (kratony)
-Pod koniec epoki kratony łączą się tworząc jeden kontynent (Pengee I)
-Silny wulkanizm
-Silne ruchy górotwórcze
-Pod koniec epoki cała Ziemia zlodowacona ("Ziemia-śnieżka")

ŻYCIE ORGANICZNE
(W kolejności od pierwszych lat prekambru)
-Pojedyncze ślady życia, prawdopodobne skamieniałości
-Pierwsze znane bakterie tlenowe
-Najstarsze mikroskamieniałości
-Pierwsze stromatolity
-Najstarsze makroskamieniałości
-Początki życia w wodach (bakterie,sinice,glony)
-Pierwsze trylobity.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Typ pracy