profil

Geologia historyczna

poleca 85% 201 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podział dziejów Ziemii

Era Okres Epoka
Kenezoiczna Czwartorzęd Holocen
PlejstocenNeogen Pliocen
Miocen

Trzeciorzęd


Oligocen
Paleogen Eocen
Paleocen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mezozoiczna Kreda
Jura
Trias

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paleozoiczna Perm
Karbon
Dewon
Sylur
Ordowik
Kambr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prekambryjska-Proterozoik
Archaik


Era prekambryjska

Czas trwania od około 4,5 mld lat temu do 570 mln lat temu.

Era paleozoiczna -czas trwania - 570 do 240 mln lat temu

Era mezozoiczna-czas trwania od 240 do 70 mln lat temu

Era kenezoiczna -czas trwania około 70 mln lat do dziś

Podoba się? Tak Nie