profil

Dzieje Ziemi

poleca 55% 81 głosów

Zakładając prawdziwość teorii rozszerzającego się wszechświata,Ziemia jest tworem stosunkowo młodym i wraz z naszym Układem Słonecznym powstawała wtedy, gdy wszechświat osiągnął już około2/3 swoich dzisiejszych rozmiarów. Na podstawie datowań radiometrycznych określono wiek Ziemi na ok. 4,56 miliarda lat. Historia geosystemu kuli ziemskiej wciąż jeszcze kryje wiele tajemnic;nowe metody badań pozwalają na stałe poszerzenie wiedzy o przeszłości naszej planety. Według najnowszych poglądów dzieje Ziemi dzielimy na cztery wielkie okresy, zwane eonami. Trzy starsze z nich noszą wspólną nazwę prekambru albo kryptozoiku (eon życia ukrytego, słabo znanego). Dzielą się one na:

• katarchik (od 4,56 do 3,5 mld lat temu),
• archaik (od 3.5 do 2,45 mld lat temu),
• proterozoik (2,45 do 0,57 mld lat temu).

ERA OKRES EPOKA CZAS (ROZPOCZĘCIA) MLN LAT TEMU
KENOZOICZNA CZWARTORZĘD holocen 0,01
plejstocen 2,5
TRZECIORZĘD NEOGEN pliocen 5,2
miocen 23,3
PALEOGEN oligocen 35,4
eocen 56,5
paleocen 65,0
MEZOZOICZNA KREDA 145,6
JURA 208,0
TRIAS 245,0
PALEOZOICZNA PERM 290,0
KARBON 362,5
DEWON 408,5
SYLUR 439,0
ORDOWIK 510,0
KAMBR 570,0

Czwarty, najmłodszy, najkrócej trwający okres to fanerozoik (eon życia jawnego, poznanego). Fanerozoik dzieli się ery – paleozoiczną (starego życia), mezozoiczną (pośredniego życia) i kenozoiczną (nowego życia). Ery te z kolei dzielą się na okresy (systemy), epoki (oddziały) i wieki (piętra). Współcześnie żyjemy w erze kenozoicznej, w okresie czwartorzędu, epoce holocenu.
Rozwój geosystemu kuli ziemskiej przez 4,6 miliarda lat przebiegał w sposób naturalny, zgodny z prawami przyrody. Jednakże w czasie ostatnich kilku tysięcy lat, w okresie niewspółmiernie krótkim w stosunku do długości dziejów Ziemi, pojawił się nowy czynnik, silnie wpływający na charakter jej środowiska. Tym czynnikiem jest człowiek. Zgodnie ze stale rozwijającymi się możliwościami technicznymi korzysta on – często w sposób nieprzemyślany a nawet rabunkowy – z dóbr naturalnych naszej planety.
Człowiek, uważający się niekiedy za właściciela planety, jest w rzeczywistości tylko jej gospodarzem. W dodatku gospodarzem, który nie ma możliwości zmiany miejsca swojego zamieszkania na inne. Dlatego też winien czuć się odpowiedzialnym za zachowanie możliwie naturalnego charakteru Ziemi i mądrze nią gospodarować, by następne pokolenia również mogły korzystać z bogatych dóbr naszej planety.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty

Spis treści
  • Dzieje Ziemi