profil

Grecja - starożytna

poleca 85% 169 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sokrates Arystoteles

System sprawowania władzy ateńskiej polis ewoluował od ustroju arystokratycznego do demokratycznego. Ten zaś znamy głównie z genialnego myśliciela Arystotelesa który charakteryzował go następująco : w Atenach osiągnięto kompromis czyli ugodę miedzy biednymi a bogatymi ; udział w sprawowaniu władzy zapewniano także ubogim którzy sprawowali niższe funkcje. Demokracja zapewniała obywatelom równość praw politycznych dostęp do funkcji publicznych równość głosu. Przestrzegano zasady wolności obywatela w granicach prawa i rządów prawa co oznaczało ze obowiązywały takie prawa jakie ustanowił lud. Liczne grupy ludności były pozbawione wpływu na rządy (kobiety, cudzoziemcy) lub w ogóle praw osoby ludzkiej (niewolnicy) była to wiec demokracja tylko dla wybranych. Gwarancją praw politycznych było sądownictwo ludowe. Sofiści mówili o sobie ze są wędrownymi nauczycielami modrości. Twierdzili ze sofistyka to cień prawdziwej wiedzy nie ma ona nic wspólnego z prawdziwą absolutną modrością. Platon autor traktatu o ustroju idealnego państwa, twórca pierwszego systemu filozofii idealistycznej założyciel ateńskiej akademii. Arystoteles genialny myśliciel starożytności, który w swoich dziełach zawarł syntezę całości ówczesnej wiedzy o świecie twórca liceum –(późniejszego uniwersytetu) Sokrates- ojciec filozofii. Potępiał ateńską demokracje. Twierdził on ze rządy w państwie powinni sprawować wykształceni ludzie. Został skazany na kare śmierci za to ze miał inne poglądy. W starożytności filozofia utożsamiana była z wiedzą, której źródłem jest ciekawość, zdziwienie światem oraz wątpienie. Inspiracją dla filozofii była także świadomość nieśmiertelności, skłaniającej do pytania o sens życia. Jak grecy mieszkali podstawowym budulcem była suszona cegła drewno. Większość ludzi mieszało w chatkach pokrytych strzechą. Ba Pietrze mieściły się sypialnie i pokoje dla służby a na parterze. Rolnictwo i pożywienie ludność Grecka w większości utrzymywała się z uprawy roli. Ukształtowanie terenów Grecji powodowało ze zaledwie ¼ nadawała się do uprawiania ziemi. Typowe gospodarstwo mogło wyżywić zaledwie jedną rodzinę. Najczęściej uprawiane rośliny w Grecji to : zboża winogrona oraz oliwki. Hodowano świnie kozy owce krowy kury. Stroje i ozdoby ;) ubrania greków były proste. Nosili oni kawałki tkaniny opięte w wokół ciała. Młodzi mężczyźni nosili tuniki do kolan a starsi i zamożniejsi do kostek :D. najbiedniejsi nosili spodniczkę lub przepaskę na biodra. Grecy chodzili boso a zamożniejsi skórzane sandały. Ludzie nosili biżuterie wykonaną ze złota srebra i kości słoniowej. Biedniejsi z brązu kości i szkła. Agora rynek będącym najważniejszą częścią każdego miasta, na którym koncentrowało się Zycie społecznie gospodarcze. Odbywał się tam także handel. Agora była również miejscem spotkań ludzi poszukujących pracy i ośrodek życia towarzyskiego;]. Odbywały się tam zgromadzenia ludowe które decydowało o najważniejszych sprawach panstwa-miasta. Rozrywka grecy chętnie spędzali czas na ucztach w czasie uczty często recytowali poezje opowiadali dowcipy rozprawiali o polityce. Ludzie często zamawiali tancerzy akrobatów i muzykantów. Rozrywką greków był także teatr – obrzędy na cześć boga Dionizosa. Sport grecy spędzali czas na ćwiczeniach gimnastycznych. Państwo zachęcało ludzi do uprawiania sportu ponieważ mężczyźni zachowywali dobrą kondycje co było bardzo ważne podczas wojen :D:D. najważniejszymi zawodami sportowymi były igrzyska olimpijskie. Organizowano je na cześć boga zeusa w Olimpii co 4 lata. Trwały one przez 5 dni. Na czas igrzysk wszyscy zkłucenii ludzie musieli zaprzestać wojny . Religa- grecy wierzyli w istnienie istot boskich. Liczni bogowie byli wyobrażani w sposób ludzki. Rodzina codziennie modliła Sie przy ołtarzu stojącym w dziedzińcu domu. W czasie modlitw składno ofiarę z wina lub ze zwierząt. Na cześć różnych bogów grecy obchodzili wiele świat. Sztuka architektura Grecji to przede wszystkim pięknie zdobione budowle sakralne. W architekturze Grecji wyróżniamy 2 rodzaje dorycki i joński oraz koryncki. Różnią się one wyglądem kolumn i belkowaniem oraz ogólnymi proporcjami budowli. Dorycki był to prosty styl w którym kolumny były masywne a ich głowice nie były zdobione. Joński- był bardziej elegancki niż dorycki kolumny były smuklejsze. Styl Korycki był późniejszą odmianą stylu jońskiej kolumny te zdobione były rzeźbionymi lisicami akantu. Rzeźba – grecy najczęściej rzeźbili w marmurze i innych kamieniach. Były to zazwyczaj olbrzymie posągi zdobiące wnętrza świątyń. Grecy starali się oddać piękno rozwiniętego ciała ludzkiego które podziwiali często na igrzyskach. Garncarstwo – naczynia greckie były zdobione malowidłami przedstawiającymi sceny z życia codziennego. Macedonia – Macedończycy mieszkańcy północno-wschodniej Grecji , uważali się za potomków syna zeusa makedonsa. Twierdzili oni ze są grekami. Macedonie często najeżdżali wrogowie. Państwo to przez wiele lat pogrążone było w wojnie domowej. Filip II zjednoczył on kraj a także rozszerzył jego granice. Macedonia stała się potęgą militarną. Pragną on najechać na Persje lecz nie dokonał tego ponieważ został on zamordowany. Następnie królem został Aleksander kontynuował on podbije pokonał Persje Azje mniejszą Egipt. Zakładał on nowe miasta. Po jego śmierci państwo macedońskie upadło i podzielił osie na trzy państwa Egipt Babilonie i Macedonie. Kultura hellenistyczna poswatała w wyniku polaczenia kultury greckiej z orientalną. Charakteryzował ją wszechstronny rozwój nauk zwłaszcza geometrii medycyny i geografii

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata