profil

Język polski

(19)
poleca80%

Cechy bajki gatunku epickiego

BAJKA - krótki utwór literacki, wierszowany, żartobliwy, zawierający morał (pouczenie). Styl bajek jest gawędziarski, czasem potoczny. Rozróżniamy Bajki narracyjne. Są to zwięzłe nowele o prostej i ograniczonej liczbie postaci. Drugi rodzaj...

poleca79%

Cechy dramatu

1. Jest przeznaczony do realizacji teatralnej (podział na role) 2. Podział na tekst główny (wypowiedzi bohaterów) i tekst poboczny - didaskalia (wskazówki dla realizatorów przedstawienia) 3. Podział na akty i sceny 4. O świecie...

poleca75%

Rymy - rodzaje i przykłady

1. Rodzaje literatury : dramat, liryka, epika. 2. Gatunki liryczne : sonet, oda, fraszka, hymn, pieśń. 3. Typy wiersza : - stroficzny - stychiczny (ciągły) - biały (bez rymów) - wolny RYMY 4. Rymy : - dokładne - niedokładne...

poleca83%

Rodzaje i gatunki literackie

1. Wyróżniamy trzy rodzaje literackie a mianowicie: - epika - liryka - dramat 2. Cechy charakterystyczne rodzajów literackich po prostu jak je rozpoznać: Epika: - obecność narratora - fabuła - narracja w formie opisu lub opowiadania...

poleca81%

Epika, liryka, dramat gatunki i definicje

Epika - jeden z trzech rodzajów literackich, pisany prozą (ale epopeja pisana wierszem!) , osoba mówiąca to narrator, wydarzenia układają się w fabułę, która składa się z kilku do kilkunastu wątków, opisuje wydarzenia realne, fikcyjne lub...

poleca87%

Cechy i budowa tragedii antycznej

Cechy tragedii antycznej: 1. Tematyka zaczerpnięta z mitologii. 2. Niewielka ilość postaci. 3. Chór komentatorem wydarzeń. 4. Zasada trzech jedności. 5. Poczynania bohaterów zależne od przeznaczenia. 6. Zasada decorum. 7. Niezmienność...

poleca83%

Nowela - wyjaśnienie pojęcia

Nowela - to utwór epicki, który podobnie jak opowiadanie, cechuje jednowątkowa fabuła, prezentujący losy głównego bohatera, a więc rezygnujący z postaci i zdarzeń epizodycznych oraz redukujący liczbę bohaterów drugoplanowych, z wyraźnie...

poleca79%

Baśń - gatunek epicki

Jak jest zbudowana baśń? - pisana prozą, - o zdarzeniach opowiada narrator, - we wstępie i zakończeniu charakterystyczne zwroty: "Dawno, dawno temu..." ,"Za górami, za lasami...", - na ogół kończy się szczęśliwie. Kim są bohaterowie...

poleca78%

Gatunki i rodzaje literackie - liryka, epika i dramat.

Epika 1. Definicja . Epika - rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawierać jeden (nowela) lub...

poleca77%

Gatunki i rodzaje literackie

GATUNKI LITERACKIE - liryka - epika - dramat RODZAJE LITERACKIE: LIRYKA - anakreontyk - canzona - duma - dytyramb - elegia - epicedium - epigramat - epitafium - epitalamium - fraszka - hymn - limeryk - madrygał - oda...

poleca83%

Liryka - typy wierszy.

Chcę Wam w prosty sposób wytłumaczyć jak można zrozumieć i zapamiętać typy wierszy, więc nie oczekujcie ode mnie wyszukanych zwrotów, super opisów i jeszcze nie wiem czego! To będzie prosto napisana, czytelna, przejrzysta i nieskomplikowana...

poleca72%

Gramatyka i literatura - zagadnienia z szkoły podstawowej

1. Podział literatury na rodzaje i gatunki. Literatura dzieli się na: - epikę (opowiadanie, nowela, mit, powieść, opowieść, legenda) - lirykę (tren, wiersz, fraszka) - dramat (właściwy, tragedia, komedia, romantyczny) 2. Epitet Epitet...

poleca80%

Rodzaje powieści

1) ze względu na temat: - obyczajowa - romans (miłosna) - przygodowa - fantastyczna - sensacyjna - historyczna - podróżnicza - przyrodnicza 2) ze względu na stosunek autora do opisywanych treści: - historyczna - współczesna -...

poleca82%

Rodzaj literacki - epika

Epika to jeden z trzech rodzajów literackich, obok liryki i dramatu. Po czym poznać epikę? Epikę poznajemy po: - Narratorze - Fabule i akcji - Zapisie prozą (wyjątek to epopeja, powieści poetyckie) - Świecie przedstawionym Jakie są...

poleca83%

Gatunki i rodzaje literackie - notatka

1. Literaturę można podzielić na rodzaje : Epikę, lirykę, dramat. 2. Jak je rozróżnić? - podstawą epiki są wydarzenia. - podstawą liryki są uczucia, wewnętrzne przemyślenia. - podstawą dramatu są dialogi. 3. Co to jest? Dramat -...

poleca83%

Rodzaje literackie

1. Liryka : - hymn - oda - elegia - tren - sonet - pieśń - fraszka 2. Epika : - bajka (gatunek mieszany) - ballada (gatunek mieszany) - baśń - epopeja - legenda - mit - nowela - pamiętnik - poemat dygresyjny...

poleca82%

Cechy bajek - cechy gatunku i geneza

Cechy bajek - pisane wierszem, - krótkie, - bohaterami są zwierzęta, które zachowują się jak ludzie (uosobienie), - zwierzęta mają wyraźne zalety i wady ludzkie, - brak fantastyki, czarów i magii, - wyraźny morał (nauka). Kiedy i jak...

poleca81%

Bajka - gatunek epicki - cechy i przykłady

Budowa: - utwór wierszowany (jeśli jest krótki i zwięzły nazywa się bajką epigramatyczną, a jeśli dłuższy, rozbudowany- narracyjna) -zawiera morał (na końcu utworu, ale może być także na początku) Bohaterowie: - najczęściej zwierzęta,...

polecab/d

Części zdania z przykładami

1. Orzeczenie (Co robi? Co się z nim dzieje?): - czasownikowe - jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na -no lub -to, np.Napiszesz to jutro. Zebranie zakończono o jedenastej. - imienne - składa się z łącznika...