profil

Motywy literackie.

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SAMOTNOŚĆ
Antygona, Hamlet, Konrad III, Ludzie bezdomni

KOBIETA
Antygona, Tristian i Izolda, Sonety do Laury(Francesco Petrarka-renesans), Cierpienia młodego Wertera, Boska komedia, Giaur, Konrad Wallenrod, Dziady IV

DOM
Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Potop, Wesela, Sęp Szarzyński- O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem(renesans), Przedwiośnie, Tango-S. Mrożek, Ferdydurke- W. Gombrowicz, Powrót posła-Ursyn Niemcewicz(oświecenie), Ludzie bezdomni, Dr. Piotr

ŚMIERĆ
Antygona, Do snu- Kochanowski, legenda o św. Aleksym, Pieśn o Rolandzie, Hamlet,Makbet, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Treny- Kochanowski, Krótkość żywota- D. Naborowski, Do trupa- J.A. Morsztyn(barok), Romantycznośc- Mickiewicz, DziadyII, Werter, Kordian, Konrad Wallenrod, (Przedwiośnie), Opowiadania- Borowski, Campo di Fiori- C. Miłosz, Inny świat- G. Herling- Grudziński, Ocalony- T. Różewicz

BÓG
Legenda o ś. Aleksym, pieśń o Rolandzie, Dziady III, Hymn o zachodzie słońca- J. Słowacki

MIŁOŚĆ
Antygona, Tristian i Izolda, Legenda o św. Aleksym, Werter, Giaur, Wallenrod, Snuć miłość-A. Mickiewicz, Lalka- Prus, Nad Niemnem, Romantycznośc, DziadyIV, Laura i Filon- Karpiński(oświecenie), Treny

WALKA
Konrad Wallenrod, Dziady III, Kordian, Pan Tadeusz, Lalka, Wesele, Ferdydurke, Tango, Z głową na karabinie- Broniewski, Baczyński

PRACA
Pieśń świętojańska Sobótce- Kochanowski, Żywot człowieka poczciwego-Rej, Żeńcy- Szymonowic, Nad Niemnem, Ludzie bezdomni, Opowiadania Żeromskiego, Opowiadania Borowskiego

WĘDRÓWKA
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki- I. Krasicki, Boska komedia- Dante, Kordian, Ludzie bezdomni,

WOJNA
Pieśń o Rolandzie, O poprawie Rzeczypospolitej- A. Frycz Modrzewski(III księga), Transakcja wojny Chocimskiej-W. Potocki, Pamiętniki- Pasek, Monachomachia- Krasicki, Pan Tadeusz, Potop, Medaliony, Ocalony- Różewicz

OJCZYZNA
Odprawa posłów greckich, Kazania sejmowe- Skarga, Pan Tadeusz, Wesele, Przedwiośnie

ZAGŁADA
Dies irea- Kasprowicz, Dziady III, Ocalenie- Miłosz, Medaliony, Zdążyc przed Panem Bogiem, Campo di fiori- Miłosz, Ocalenie

CIERPIENIE
Księga Hioba, Antygona, Makbet, Zdążyć przed Panem Bogiem, Dziady III, Dies irea- Kasprowicz, Medaliony, opowiadania Borowskiego, Rozmowy z katem, Campo di Fiori

ARKADIA
Żywot człowieka poczciwego- Rej, Pieśń Świętojańska o Sobótce, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki- Krasicki, Przedwiośnie

WŁADZA
Antygona, Makbet, Kordian, Odprawa pośłów greckich, Kazania sejmowe- Skarga, Do króla- Krasicki, Folwark zwierzęcy- G. Orwell, Przedwiośnie

NIENAWIŚĆ
Kain i Abel, Giaur, Antygona, (Szewcy), Proszę państwa do gazu- Borowski

WIEŚ
Żywot człowieka poczciwego, Żeńcy, Pieśń świętojańska o Sobótce, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Dziady II, Romantyczność, Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Wesele, Chłopi, Pieśń XII Kochanowski

PRZEMIJANIE
Krótkość żywota, Do Anny- Naborowski, Sonet V- Szarzyński(renesans)

ŻYD
Lalka, Pan Tadeusz, Mendel Gdański, Rozmowy z katem, Proszę państwa do gazu- Borowski, Dwojra Zielona, Dzieci i dorośli w Oświęcimiu-Nałkowska, Zdążyć przed Panem Bogiem, Campo di Fiori Tren Fortenbrasa

SZCZĘŚCIE
Legenda o św. Aleksym, Makbet, Skąpiec, Giaur, Dziady IV, Nad Niemnem, Ludzie bezdomni, Czego chcesz od nas, Panie- Kochanowski, Melodia mgieł nocnych, Evviva I’arte- Przerwa- Tetmajer, Lalka (Ochocki), Życie- Tuwim

NIEMIEC
Konrad Wallenrod, Jurand ze Spychowa, Rota- Konopnicka, Prf. Spanner, Dwojra Zielona, Czlowiek jest mocny- Nałkowska, Rozmowy z katem

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury