profil

Motywy biblijne i aluzje literackie w "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa.

drukuj
poleca 85% 132 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

(Plan, bibligrafia, karta cytatów)

PLAN PRACY

I Wstęp:
? Co to jest aluzja literacka?
? Jakie są przyczyny i cel wprowadzenia aluzji literackiej?
? Co to jest motyw literacki?
? Skąd twórcy czerpią motywy do swoich dzieł?
? Jaki jest cel sięgnięcia po motywy do ?Biblii? czy też do mitologii?

II Rozwinięcie: Michał Bułhakow jako autor- eurydyta twórca sięgający do ?Skarbów? kultury
1) Informacja o czasach w jakich przyszło żyć twórcy
- czas Rosji Radzieckiej:
dominacja władzy
cenzura
ograniczenie swobód
- zadania postawione przed literaturą przez władze
- sprzeciw autora wobec rzeczywistości
2) ?Mistrz i Małgorzata? obrazem stosunku autora do rzeczywistości:
a) informacja o czasie powstania i kłopotach z wydaniem utworu
b) warstwy tematyczne dzieła:
- rzeczywistość Moskwy czasów
- powieść Mistrza
- warstwa fantastyczna
c) bohaterowie utworu:
- realistyczni
- powieściowi
- fantastyczni
3) Ewangelie biblijne i ?Faust? Geothego źródłem inspiracji dla Bułhakowa
a) motywy ewangeliczne utworu:
- bohaterowie: Piłat, Jeszuła
- męka Jeszuły
- cierpienie Piłata
- Jerozolima miejscem akcji
b) motywy z ?Fausta? J.W. Gothego:
- motto utworu
- Woland jako odpowiednik Mefista:
przyczyny pojawienia się Wolanda w mieście
Wolanda zmierzające do uporządkowania świata
- Mistrz i Małgorzata jedni dobrzy w świetle zła
III Wnioski:
1) Co jest motywem a co aluzja w ?Mistrzu i Małgorzacie??
2) Dlaczego Bułhakow zastosował w utworze aluzje, dlaczego wprowadził aluzje?


BIBLIOGRAFIA

Literatura podmiotu:
1. Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2004, ISBN 83-7319-574-2.
2. Ewangelie W: Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu, Poznań, Pallotinum, 1980. s. 1125-1245.
3. Goethe Johann W., Faust cz. I., Kraków, Greg, 2004, ISBN 83-7327-354-9.
Literatura przedmiotu:
1. Sokołow Boris, Michaił Bułhakow Leksykon życia i twórczości, Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2003, ISBN 83-88547-29-X.
2. Drawicz Andrzej, Mistrz i diabeł, Kraków, Znak, 1990

KARTA CYTATÓW

?powtarza, że nawet przy księżycu nie może zasnąć
i że przyszło mu zagrać niedobrą rolę?.

?Kawaler Voland idzie!?

?Więc oto jestem!?

?...Więc kimże w końcu jesteś?
- Jam częścią tej siły,
która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie czyni dobro.?


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Materiały do matury