profil

Technika, a sztuka

poleca 85% 147 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Technika to ogół wytworów ludzkiej działalności związana z wytwarzaniem dóbr materialnych, które ułatwiają życie człowieka. Sztuka zaś to wyrażenie stanu emocjonalnego człowieka, autora dzieła lub forma przekazania potomnym swoich przemyśleń bądź wskazówek, które twórca chce przekazać odbiorcy. Obie te dziedziny tzn. technika i sztuka niejednokrotnie wiążą się ze sobą. Technika może być także sztuką, dotyczy bowiem wytworu ludzkiej działalności. We współczesnym świecie ciężko rozgraniczyć obie te dziedziny, ponieważ niejednokrotnie uzupełniają się.
Według mnie w obecnych czasach technika odgrywa bardziej znaczącą niż sztuka rolę w życiu i działalności człowieka. Dom, szkoła, zakłady pracy –wszystko funkcjonuje dzięki postępom techniki. Dzięki niej życie człowieka staje się łatwiejsze. Współczesnemu człowiekowi, niejednokrotnie zabieganemu, trudno by było żyć bez wynalazków techniki typu: elektryczność, motoryzacja, Internet. Radio czy telewizja bądź telefony komórkowe ułatwiają komunikowanie się człowieka z innymi osobami .W wielu dziedzinach działalności człowieka rozwiązania techniki są jakby lekarstwem na problemy. Ludzie, którzy mają niską samoocenę, nieśmiali , bojący się rozmowy w „cztery oczy” mogą podzielić się swoimi rozterkami podczas telefonicznych bądź internetowych rozmów z doradcami czy innymi specjalistami. Radio oraz telewizja ukazują światopogląd oraz dają poczucie wolności a jednocześnie możliwość szybkiego przekazywania wiadomości na terenie całego świata. Niejednokrotnie technika staje się inspiracją dla sztuki - „daje do ręki sztuce nowe narzędzia pracy”. Dzieło techniki może być inspiracją dla artysty, może dodawać odwagi do eksperymentowania a także być motywacją do udoskonalania powstałych już dzieł. Technika pozwala na dostęp do dzieł sztuki, które nie zawsze możemy naocznie obejrzeć .Strony internetowe muzeów proponują obejrzenie bezcennych zbiorów a biblioteki multimedialne możliwość korzystania z unikalnych arcydzieł literatury. Technika jest również niezbędna do poznawania i rozumienia zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Sadzę ,ze przytoczone powyżej argumenty potwierdzają wyższość techniki nad sztuką, ponieważ pełni ona rolę służebną wobec człowieka. Technika bowiem w wielkim stopniu przyczynia się do poprawy warunków życia ludzi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Gramatyka i formy wypowiedzi