profil

Technika czy sztuka - rozprawka

poleca 81% 1276 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sztuka i technika to dziedziny, które są niezbędne w życiu każdego człowieka - tylko dzięki nim może się rozwijać ludzkość. Sprawiają one, że nasze życie staje się bardziej komfortowe, bogatsze i wypełnione pięknem. Dzięki temu możemy cieszyć się pełnią życia i być szczęśliwymi, świadomymi swojej wartości ludźmi. Gdyby nie istniała technika i sztuka, ludzie nie mogliby korzystać z wielu udogodnień, które dzięki nim posiadamy. To właśnie one przyczyniły się do ogromnego rozwoju naszej cywilizacji - najdoskonalszej w dziejach świata. Sprawiły, że człowiek stał się najpotężniejszą istotą żyjącą na świecie, której nikt nie może dorównać potęgą umysłu i twórczymi zdolnościami. Życie współczesnego człowieka jest w dużej mierze ułatwione dzięki wynalazkom techniki. Pralki automatyczne, lodówki, telefony, komputery, coraz lepsza aparatura medyczna na co dzień służą oddają człowiekowi nieocenione usługi.

Ubocznym skutkiem rosnącego uprzemysłowienia jest nieustanne zanieczyszczanie środowiska, z którym to problemem nadal ludzie nie potrafią sobie w pełni poradzić. Te same lodówki, które pozwalają nam dłużej przechowywać żywność, wydzielają szkodliwy dla środowiska freon, który wpływa na zwiększanie się tzw. dziury ozonowej. To z kolei powoduje większy stopień natężenia promieni słonecznych, które mogą być przyczyną nowotworów skóry. Ponad to, z powodu ocieplania się klimatu, można zaobserwować topnienie lodowców, w wyniku czego podnosi się poziom wód i oceanów. Naukowcy ostrzegają, że w efekcie tego procesu część nizinnych nadmorskich terenów w wielu krajach może zostać zupełnie zatopiona. To pierwszy przykład pośredniego, negatywnego wpływu rozwoju techniki. Kolejnym ułatwieniem dla człowieka, które związane jest z wykształceniem przemysłu jest możliwość docierania w krótkim czasie do odległych miejsc, a więc usługi związane z szeroko rozumianym transportem. Dziś powstaje coraz więcej nowoczesnych, szybkich samochodów, dzięki którym każdy z nas może dotrzeć w wybrane przez siebie miejsce.

Kolejnym dowodem na to, jak wielki krok na drodze postępu zrobili ludzie jest fakt, że nie korzystamy już z brutalnych narzędzi, które używane były do zabijania zwierząt, które miały stać się dla nas pożywieniem zapewniającym przetrwanie. Przestaliśmy posługiwać się dzidami i maczugami, zastąpiliśmy je bardziej humanitarnymi narzędziami, które nie zadają cierpienia zwierzętom. Niestety wynalezienie coraz bardziej doskonałej broni doprowadziło do tego, że dziś często dochodzi do konfliktów między ludźmi reprezentującymi różne narodowości, które rozwiązywane są przy pomocy takiej właśnie broni. Najczęściej prowadzą one do ludzkich tragedii, a nawet do śmierci.

Chcę teraz przejść do omówienia zagadnień dotyczących sztuki. Jest ona jedną z wartości, które sprawiają, że życie każdego człowieka nabiera głębszego sensu. Dzięki niej człowiek może wyrazić swoje poglądy, przekonania oraz opisać własne doznania i uczucia. Pozwala także nabrać większego dystansu do życia i otaczającej nas rzeczywistości. Sztuka towarzyszy człowiekowi od początku świata, ponieważ od zawsze posiadał on potrzebę dzielenia się swoimi uczuciami z innymi ludźmi, poszukiwał on po prostu zrozumienia. Dlatego już człowiek pierwotny tworzył rysunki w grotach i jaskiniach, które zamieszkiwał - przedstawiał na nich przebieg polowania oraz utrwalał w ten sposób najważniejsze zdarzenia ze swojego życia. Sztuka jest dowodem na to, że żadna istota prócz człowieka nie osiągnęła takiego poziomu rozwoju, tylko nasz gatunek posiada zdolności twórcze. Lubimy tworzyć sztukę i otaczać się nią, dlatego właśnie istnieje tak wiele instytucji kulturalnych, takich jak teatry, kina, galerie sztuki plastycznej, filharmonie. Potrzebujemy ich, ponieważ sztuka jest w naszym życiu niezbędna - pozwala zapomnieć o codziennych zmartwieniach o choć na chwilę oddalić myśli od naszych problemów. Tylko dzięki dziełom sztuki możemy wiele dowiedzieć się ożyciu ludzi, którzy żyli w innych epokach - zapisali oni przecież w swoich utworach wszystko to, co przeżywali i co ich nurtowało.

Myślę, że argumenty, które zostały przeze mnie podane w tej pracy są wystarczającym dowodem na to, że technika i sztuka przyczyniły się do szczęścia ludzi, którzy dzięki nim mogą pełniej korzystać z życia - umożliwiły nam zdobywanie nowych doświadczeń i sprawiły, że możemy czuć się szczęśliwi i dumni z tego, co udało nam się do tej pory osiągnąć. Gdyby nie one czulibyśmy się niespełnieni i osamotnieni w tak brutalnym świecie jaki nas otacza. Tylko dzięki nim staliśmy się najdoskonalszymi istotami zamieszkującymi Ziemię - nikt nie może nam dorównać.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty