profil

Krążenie płynów ustrojowych u zwierząt - referat

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Referat POLECAM dużo wiadomości ; )
Proszę o komentarze ; D

1.OPISZ ROLĘ TĘTNIC ŻYŁ I NACZYŃ WŁOSOWATYCH U KRĘGOWCÓW.

układ krwionośny to układ naczyniowy rozprowadzający krew po organizmie, złożony z naczyń (tętnice, żyły, naczynia włosowate) i serca. Układ wszystkich kręgowców jest zamknięty. Krew nie wylewa się do jam ciała, ale krąży w systemie naczyń. U wszystkich kręgowców z wyjątkiem niektórych ryb obecna jest czerwona hemoglobina.

Tętnice wyprowadzają krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała. Mają ściany sprężyste, kurczliwe, grubsze i mocniejsze niż w żyłach, wytrzymałe na duże ciśnienie krwi.

Żyły doprowadzają krew z tkanek i narządów ciała do serca. Ich ściany są znacznie cieńsze i bardziej wiotkie. Wewnątrz żył znajdują się zastawki uniemożliwiające cofanie się krwi.

Naczynia włosowate to najmniejsze naczynia krwionośne tworzące w tkankach gęste sieci pomiędzy najmniejszymi tętnicami i żyłami. Przez bardzo cienką ścianę zachodzi między krwią i tkankami wymiana gazowa oraz substancji odżywczych i różnych produktów przemiany materii.

2.SCHARAKTERYZUJ FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KRWI W ORGANIZMIE.

Osocze krwi - zasadniczy, płynny składnik krwi, w którym są zawieszone składniki morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. Uzyskuje się je przez wirowanie próbki krwi. W uproszczeniu można przyjąć że osocze krwi pozbawione fibrynogenu i czynników krzepnięcia jest surowicą krwi.
Krwinki czerwone - czyli erytrocyty, przenoszą do tkanek tlen, a odprowadzają stamtąd dwutlenek węgla. Krwinki czerwone podaje się w przypadku niedokrwistości spowodowanej upośledzeniem nerek, złośliwych nowotworów, krwawień z przewodu pokarmowego i ostrej utracie krwi w wyniku wypadku. Krwinki czerwone są dla Świadków zabronione.
Krwinki białe - (leukocyty) są większe od krwinek czerwonych, lecz jest ich mniej - jedna biała przypada na 600 czerwonych. Ich główne zadanie to ochrona organizmu przed zakażeniami. Podobnie jak krwinki czerwone, powstają w szpiku kostnym. Jednak w odróżnieniu od krwinek czerwonych zawierają jądro, a wiele z nich może zmienić kształt. Istnieje kilka rodzajów krwinek białych - trzy najważniejsze to: limfocyty, neutrofile i monocyty.
Płytki krwi - czyli trombocyty są odpowiedzialne za prawidłowe krzepnięcie krwi. Ich liczba wynosić powinna 150 - 400 tys. w 1 mm3. Są to małe, mniejsze od erytrocytów komórki, pozbawione jąder komórkowych, przylegające w miejscu uszkodzenia do ściany naczynia krwionośnego. Dzięki nagromadzeniu płytek, dochodzi do "tymczasowego" naprawienia ściany naczynia przez tzw czop płytkowy, co skutkuje zatrzymaniem krwawienia z uszkodzonego naczynia. Na zdjęciu widocznych jest osem prawidłowych płytek krwi (fioletowe) pośród licznych krwinek czerwonych.

3.WYJAŚNIJ ZNACZENIE DUŻEGO I MAŁEGO OBIEGU KRWI.

Duży obieg krwi - w organizmie ludzkim Krew krąży dwoma obiegami krwi: dużym oraz małym (płucnym). Obiegi te tworzą jak gdyby zamknięte koła.
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe)
Rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd Krew z tlenem wypływa aortą (najgrubsza Tętnica, około25 mm średnicy). Od aorty odchodzą odgałęzienia, które też się rozgałęziają na tętnice o coraz mniejszych średnicach. Najmniejsze z nich to naczynia włosowate oplatające wszystkie Tkanki organizmu. W nich dokonuje się wymiana substancji. Po przejściu przez dany Narząd naczynia włosowate łączą się w naczynia o coraz większej średnicy, noszące nazwę żył

Mały obieg krwi (płucny) - rozpoczyna się w prawej komorze serca, skąd Krew przepompowywana jest do
pnia płucnego, który rozgałęzia się na tętnice płucna lewą i prawą. Jest to Krew pozbawiona tlenu (która spływa do prawej Komory z prawego przedsionka serca). Tętnice płucne rozgałęziają się na coraz to drobniejsze tętniczki, które tworzą się naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne. W pęcherzykach płucnych następuje wymiana gazowa (pobieranie tlenu, oddawanie dwutlenku węgla). Z kolei naczynia włosowate łączą się w coraz większe gałązki z których powstają 4 żyły płucne. Prowadzą one Krew natlenioną do lewego przedsionka serca. Mały obieg krwi zamyka się (droga krwi z prawej Komory przez Płuca do lewego przedsionka serca).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty