profil

Odnawialne źródła energii - wady i zalety

poleca 81% 2403 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Energia odnawialna
To energia uzyskiwana z innych źródeł niż nieodnawialne zasoby ziemi: gaz, węgiel czy ropa. Ten typ energii Jest całkowicie ekologiczny i wykorzystuje naturalne warunki atmosferyczne lub geologiczne Ziemi. Powstaje dzięki zjawiskom naturalnym, takim jak wiatr, słońce, fale morskie czy ciepło ziemi. W niedługim Czasie, kiedy zabraknie surowców nieodnawialnych, będzie to jedyne źródło energii na Ziemi.

Energetyka Jądrowa - zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii jądra. Zawartej w pierwiastkach rozszczepialnych energia jest wyzwalana w reaktorze atomowym gł. W postaci
Ciepła (ok.95%) i wykorzystywana bezpośrednio do ogrzewania, albo przetwarzana na energię mech. lub elektr. O rozwoju e. at. Zadecydowały
Względy ochrony środowiska oraz wyczerpanie zasobów tradycyjnych paliw. Źródło Gazeta Wyborcza

Energetyka geotermiczna - zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem ciepła wnętrza Ziemi, którego źródłem są przemiany promieniotwórcze, reakcje chem. Oraz inne procesy zachodzące w skorupie ziemskiej. Źródło Gazeta Wyborcza

Energetyka wodna - zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mech. i elektr. Przy użyciu silników wodnych i hydrogeneratorów siłowniach wodnych (np. młynek) oraz elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń.

Energetyka wiatrowa - zajmuje się przetwarzaniem energii wiatru (za pomocą silników wiatrowych) w elektrowniach i siłowniach wiatrowych. Moc elektrowni wiatrowych jest zależna od prędkości wiatru, w wielu regionach warunki klimatyczne nie sprzyjają wykorzystywaniu energii wiatru.

Energetyka słoneczna - zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem energii promieniowania Słońca. Niemal cała energia tego promieniowania jest skoncentrowana w promieniowaniu widzialnym i podczerwonym promieniowanie słoneczne też jest przyczyną wielu zjawisk występującym na Ziemi i w energii (wiatrów, fal i prądów mor., powstawania opadów atmosferycznych zasilających rzeki.

Elektrownie atomowe
ZALETY
1. Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla.
2. Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe.
3. Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.

WADY
1. Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii.
2. Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa.
3. Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.

Elektrownie geotermiczne
ZALETY
Wśród głównych zalet energii geotermicznej wyróżniamy dużą zdolność generowania energii przy zachowaniu znikomego wpływu na środowisko naturalne. Dysponując technologiami pozwalającymi na perforację 10km w głąb Ziemi, mogłoby to być źródło energii dostępne w prawie każdym miejscu planety.

WADY
1. Drogie instalacje.
2. Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń.
3. Odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie.
4. Uwalnia się radon i siarkowodór.

Elektrownie wodne
ZALETY
1. Czyste odnawialne źródło energii.
2. Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.
3. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni.
4. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.

WADY
1. Zależność od opadów deszczu.
2. Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt.
3. Lokalne zmiany klimatyczne.

Energia wiatru
ZALETY
1. Czyste źródło odnawialnej energii.
2. Brak zanieczyszczeń środowiska energia wiatru jest darmowa możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych zmniejszenie bezrobocia (stałe zatrudnienie dla ok. 5000 osób)

WADY
1. Wysokie koszty budowy i utrzymania.
2. Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa..
3. Hałas turbin.
4. Zależność od wiatru.
5. Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych.

Energia słoneczna
ZALETY
1. Nieograniczone zasoby energii, wszechobecność jej dostępu, najmniejszy ujemny wpływ na
2. Środowisko i brak emisji szkodliwych substancji, możliwość bezpośredniej konwersji na inne formy energii, łatwy montaż kolektorów .

WADY
1. Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur).
2. Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary.
3. Trudność korzystania z tego źródła energii wynika m. in. ze zmienności dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego. Do wad należy również mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2,

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

nawet misie to troche przydało

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata