profil

Dział rolnictwo

poleca 85% 646 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo - dział gospodarki narodowej zajmujący się uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowla zwierząt.
Chów - zapewnienie zwierzętom prawidłowych warunków bytowania. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja.
Hodowla roślin - polepszanie cech dziedzicznych u roślin, obejmującą również praktyczne działania, których celem jest wytworzenie odmian lepszych jakościowo i plenniejszych.
Hodowla zwierząt - zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych zwierząt w zakres których wchodzi ocena wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników.
Marikultura - uprawa morza, zwłaszcza glonów, które są paszą dla zwierząt
Uprawa roślin - zabiegi stosowane w produkcji roślinnej, obejmujące uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie, pielęgnowanie, zbiór i przechowywanie plonów.
Głód - odczucie stanu organizmów wyższych związanego z niedoborem pożywienia, składników lub wody. Zbyt mało pożywienia
TYPY GŁODU
- ilościowy za mało składników
- jakościowy mało składników odżywczych
- utajony za mało białka
Przyczyny NIEDOBORU żywności
- przeludnienie-niekorzystne gleby-ubytek użytków rolnych-wojny domowe i klęski – zła polityka państw
Sposoby ROZWIĄZYWANIA problemów GŁODU
- Pomoc w postaci „wędki a nie ryby” (czyli,że nie dajemy odrazu . - Zielona rewolucja czyli wykorzystywanie wysokoplennych odmian ryżu i pszenicy (lata 60) zniwelowało problem głodu w Meksyku Chinach i Japonii. -Marikultura uprawa morza, zwłaszcza glonów, które są paszą dla zwierząt.- Zwiększenie intensyfikacji rolnictwa.- Pomoc międzynarodowa (czerwony krzyż, FAO- org Narodów Zjednoczonych do wyżywienia)
SYSTEM ŻYWIENIA OBFITEGO
Powyżej 3000 kcal. państwa wysoko rozwinięte - Japonia,USA,Włochy,Francja państwa średniorozwinięte – Polska,Węgry,Czechy
SYSTEM ŻYWIENIA SKROMNEGO
2300-2500 kcal Indie,Filipiny,Wenezuela
SYSTEM ŻYWIENIA GŁODOWEGO
Poniżej 2200 kcal Etiopia,Bangladesz,Kenia,Tanzania
ROZMIESZCZENIE KIERUNEK
CHÓW BYDŁA
Kierunek mleczny(Skandynawia,Bałtyckie,Basen morza Śródziemnego,kraje Ameryki Łacińskiej) i mięsny(USA,Argentyna,Kazachstan,Brazylia,Australia)
CHÓW TRZODY CHLEWNEJ
Produkcja mięsa we wszystkich krajach oprócz Islamskich. Najwięcej w Chinach.
CHÓW OWIEC
Mleko, wełna,mięso – Chiny,Australia,Nowa Zelandia,Azja środkowa,południowa,zachodnia,Wielka Brytania
RYŻ przemysł papierniczy,cele spożywcze.Wymagają dużo ciepła i wilgoci klimat zwrotnikowy wilgotny. Obfit opady,krótki okres wegetacji. Azja południowo-wschodnia
KUKURYDZA pasze,słoma do kiszonek,cele spożywcze. Klimat zwrotnikowy, podzwrotnikowy, umiarkowany. Dużo ciepła i światła.
PSZENICA do wyrobu pieczywa,pasz klimat umiarkowany, podzwrotnikowy,zwrotnikowy.Wymaga nawożenia. Gleby żyzne,wilgotne. Europa pół,Zach,wsch Ameryka poł Australia poł
Ziemniaki okołorównikowy,zwrotnikowa
Rzepak podzwrotnikowa
Oliwki podzwrotnikowa
Bawełna zwrotnmikowa
Trzcina cukrowa okołorównikowy,zwrotnikowa
Kawa równikowy
Kakao okołorównikowy
Herbata okołorównikowy,zwrotnikowa
Winorośl podzwrotnikowa
ZNACZENIE ROLNICTWA
Tworzymy PKB,produkcja żywności,tworzenie miejsc pracy,dostarczanie surowców dla przemysłu
WPŁYW WARUNKÓW
KLIMATYCZNYCH umiarkowany i podzwrotnikowy
GLEBOWYCH –mady rzeczne,morskie(delta Nilu ,Mezopotamia,niż Indusu i Gangesu) –czarnoziemy(Ukraina,Kazachstan,Wielkie równiny,Argentyna) – brunatne,brązowe gleby
UKSZTALTOWANIE obszary nizinne sprzyjają . Przeszkoda gór - erozja gleby,trudności z nawadnianiem,ruchy masowe,zmniejszenie mechanizjacji
OCENA WARUNKÓW
Półwysep arabski -klimat zwrotnikowy wybitnie suchy niekorzystny -temperatura 10-20 stopni korzystne –okres wegetacji prawie cały rok –brak przymrozków –brak opadów –gleby inicjalne –ukształtowanie(niziny tylko w płn-wsch części półwyspu)
Ukraina –klimat umiarkowany korzystny –temp 7-8 stopni -okres wegetacji ok. 220-240dni –przewaga nizin –gleby brunatne –opady 600mm niekorzystne
Żuławy Wiślane –klimat umiarkowany przejściowy –temp 7,5-8stopni –okres wegetacji 200dni –opady 500mm niekorzystne –gleby mady –nizina
Wyżyna lubelska –kl umiarkowany przejściowy –okres wegetacji 220-230dni –temp 8-8,5 stopni –opady latem 600mm –gleby brunatne, płowe –wyżyna
Nizina Śląska –kl umiarkowany przejściowy –okres wegetacji 200-210 dni –temp 8-9stopni –opady latem 570 mm –gleby brunatne,bielicowe –nizina korzystnie
PODZIAŁ ROŚLIN
Zbożowe jęczmień, kukurydza, owies, proso, pszenica, ryż, żyto
okopowe(korzeń- burak cukrowy marchew zwyczajna bulwa-ziemniak)
strączkowe przemysłowe(oleiste-bawełna kakaowiec oliwka orzech ziemny palma kokosowa palma olejowa rzepak słonecznik soja włókniste- len konopia palma specjalne -tytoń, chmiel, wiklina).
STRUKTURA UZYTKOWA
Użytki rolne 11% grunt orne,winnice,sady,ogrody,łąki,pastwiska
Lasy 32 % nieużytki 31% lodowce,woda,osadnicze tereny
WPŁYW STRUKTURY
Własnościowa –dzierżawa –własność prywatna dominuje –własność państwowoa
Wielkościowa –małe niekorzystne –duże i ogromne niekorzystne –taka wielkość co rodzina zdąży obrobić
STOPIEŃ MECHANIZACJI W państwach wysoko rozwiniętych wysoki stopień mechanizacji np. polska a niski Afryka Francja Hiszpania dania Nigeria
Mechanizacja rolnictwa - ma duży wpływ na efektywność gospodarki rolnej. W Polsce poziom mechanizacji nie jest zbyt wysoki. Rolników często nie stać na zakup nowych urządzeń.
Najwyższe małopolska podkarpackie świętokszyskie
Najniższe zachodniopomorskie lubuskie warminsko-mazurskie
Nawożenie ogólny wzrost plonów pod wpływem nawożenia jest tym większy, im wyższy jest poziom nawożenia i ogólny postęp w rolnictwie danego kraju. Nawożenie naturalne stosowane jest w państwach o niskim poziomie rozwoju. Wielkość nawożenia zależna jest od ilości gruntów ornych przypadających na mieszkańca oraz poziom rozwoju gospodarczego kraju. Obserwuje się spadek wielkości nawożenia w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz wzrost nawożenia w krajach rozwijających się.
Niewielkie Holandia Nigeria nowa zelandia Etiopia polska
TYPY GOSPODARSTW ROLNYCH
Ze wzgl na przeznaczenie prod.
-naturalne płody rolne są wykorzystywane w gospodarstwie, środki naturalne
-towarowe większa część na sprzedaż Zach europa
Ze wzgl na wielkość nakładów
-intensywne duże nakłady pracy żywej i zmechanizowanej. Azja płd-wsch (ryż,herbata) dużo nawozów i środków ochrony roślin,sztuczne nawadnianie,wprowadzanie nowych odmian roślin i zwierząt . Cechą są duże wysokie plony oraz wysoka produktywność zwierząt gospodarskich. Praca żywa – Azja wsch mechanizacja – Europa Zach
-ekstensywne mało nakładów niski stopień mechanizacji mało nawozów i śr. ochrony roślin rzadko sztuczne nawadnianie. Niskie plony i produktywność zwierząt. USA,Kanada,Australia,Rosja

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata