profil

Global warming - efekt cieplarniany

poleca 86% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jak efekt cieplarniany wpłynie na naszą planetę w przyszłości - prezentacja angielski matura.

How will the global warming affect our planet in the future?

Hello, I would like to tell you about global warming and about its consequences in the future to our planet.
Firstly, I have to say that global warming increases temperature of our planet by 30 (thirty) degrees.
And it still goes up.
In 2020 (two thousand twenty) it will rise up by two degrees.

Well...., it will cause a lot of changes.
Mainly to our enviroment.
We will have more deserts and less forests.
Some plants will die and some animals will disapear from our planet.

Secondly there will be less rainfalls and there will be much hotter.
The ice will melt and there will be more water in the ocean.
Well, some cities in Poland will be in danger.
Like Szczecin, Gdańsk and Koszalin.

Right.
To sum up I have to say, global warming will cause a lot of effects in the future.
And we have to do everything we can to stop this process. Thank You.


tłumaczenie:

Hello. chciałam wam powiedzieć o globalnym ociepleniu (efekcie cieplarnianym) i o jego konsekwencjach w przyszłości na naszą planetę.
Po pierwsze, muszę powiedzieć że globalne ocieplenie powoduje wzrost temperatury naszej planety o 30 stopni.
I to się wciąż zwiększa.
W roku 2020 wzrośnie o 2 stopnie.

Więc,,, to spowoduje wiele zmian.
Głównie w naszym środowisku.
Będziemy mieć więcej pustyń i mniej lasów.
Niektóre rośliny umrą a zwierzęta znikną z naszej planety.

Po drugie, będzie mniej deszczy i będzie cieplej.
Lód będzie topniał i będzie więcej wody w oceanach.
Więc, niektóre miasta w Polsce są zagrożone.
Np Szczecin, Gdańsk i Koszalin.

Racja.
Aby podsumować chcę powiedzieć, że globalne ocieplenie spowoduje wiele efektów w przyszłości.
I musimy zrobić wszystko co się da by zapobieć temu procesowi.

wersja mówiona:

Hello aj łud lajk tu tel ju ebałt global łorming end ebałt its konsekłencys in de fjuczer.

Ferstli aj haw tu sej dat global łorming inkrisys tempriczer of ałer planet baj sixtin digris.
End it still gołs ap.
In tu tałsynd tłenti it łil rajs ap baj tu digris.

Łel,, it łil kołz a lot of czeńdżys.
Mejnli tu ałer enwajorment.
Łi łil hew mor deserts end less forests.
Som plants łil daj end som animals łil disapir from ałer planet.

Sekondli der łil bi less reinfols end der łil bi macz hoter.
De ajs łil melt end der łil be mor łater in the ołszyn.

Łel, some sitis in Poland will bi in deńdżer.
Lajk Szczecin itp..
Rajt.

Tu sum ap aj hav tu sej global łorming łil kołz a lot of effekts in the fjuczer.
End łi hav tu du ewryfing łi kan tu stop dis proses. Thank You


a przykładowe pytanie to : ona zapyta: Co można zrobić w takim razie? What we can do to stop that proces? - a ty mówisz - We can use less deodorants with freon (mniej dezodorantów z freonem używać) albo - We can drive bikes, not cars. (możemy jeździć rowerami a nie samochodami)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata