profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zwolnienia podatkowepoleca88%
Prawo administracyjne

Podatki i programy podatkowe

2Podatek jest świadczeniem: - nieodpłatnym (podmiotowi, który go uiścił, nie przysługuje roszczenie wzajemnego świadczenia ze strony państwa), definicja umowna - wojsko, policja, straż broni obywatela, - przymusowym - dominująca funkcja...