profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Związki pedagogiki z innymi naukamipoleca85%
Pedagogika

Nauki współpracujące z pedagogiką

Nazwa pedagogika pochodzi z języka greckiego i oznacza „prowadzący chłopca”. Określenie to dotyczyło niewolnika, który odprowadził młodego chłopca do palestro. W początkowym okresie istnienia pedagogika nie była uznawana za naukę, dopiero dzięki...poleca86%
Pedagogika

Interakcje pedagogiki z innymi naukami

Interakcje pedagogiki z innymi naukami. Związki i interakcje pomiędzy: pedagogiką a filozofią, ped. a psychologią, ped. a socjologią wychowania, naukami pedagogicznymi a naukami medycznymi i biologicznymi, naukami ped. a naukami ekonomicznymi...poleca85%
Pedagogika

Związki pedagogiki z innymi naukami

Spis treści 1.Wyjaśnienie słowa pedagogika. 2.Socjologia, psychologia jako nauki ściśle związane z pedagogiką. 3.Nauki, których przedmiot tworzy kontekst dla wyjaśnienia faktów edukacyjnych wraz z pedagogiką: a) medycyna b) prawo c)...poleca85%
Pedagogika

Nauki współpracujące z pedagogiką.

podstawie tej książki piątego rozdziału mianowicie o naukach współpracujących z pedagogiką Nauki pedagogiczne uzu¬pełniające w sposób specjalistyczny problemy lub aspekty istotne dla pedagogiki samepoleca85%
Pedagogika

Streszczenie rozdziału "Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna" z książki Zygmunta Wiatrowskiego

pedagogiki pracy 5 1.3. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych 6 1.3.1. Charakterystyka dyscyplin ściśle związanych z pedagogiką pracy 7 1.4. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk o pracy 10poleca85%
Pedagogika

Pedagogika 1 rok

oświatowych w kontekście historycznym. Jest nauką o systemach oświatowych, o genezie i historii myśli pedagogicznej. SCHEMAT STRUKTURY NAUK PEDAGOGICZNYCH: 8) NAUKI WSPÓŁPRACUJĄCE Zpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – jest nauką szczegółową pedagogiki a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowywanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lubpoleca86%
Pedagogika

Pedagogika personalistyczna.

pedagogiką personalistyczną. Pedagogika personalistyczna zajmowała się koncepcją człowieka. Człowiek jest istotą bytów zróżnicowanych, stanowiąc połączenie elementów materialnych (ciało) i