profil

Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

źródła prawa administracyjnegopoleca85%
Prawo gospodarcze

Podstawowe zasady admistracyjnego prawa gospodarczego

PODSTAWOWE ZASADY ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO 1.Zagadnienia wprowadzające a) materialne prawo publiczne- to ta część prawa składająca się z norm bezwzględnie obowiązujących, które służą realizacji dobra publicznego(interesu...