profil

Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

źródła prawa administracyjnegopoleca85%
Pedagogika

Podstawy Prawa Administracyjnego

Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli wynikający z życia w grupie, społeczeństwie. Jest to również działalność państwa, która nie jest ani ustawowa...