profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Zasada odrębności

poleca72%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest grupa społeczna? Struktura i odrębność grupy

Grupa składa się z co najmniej dwóch osób, między którymi zachodzą bezpośrednie interakcje. Osoby te mają wspólny cel oraz świadomość odrębności własnej grupy od innych. Grupa ma poza tym swoją strukturę i normy. Grupa społeczna to zbiorowość, która realizuje własne cele. Ludzie łączą sięw grupy, aby realizować swoje potrzeby, najczęściej poprzez osiąganie określonych celów. Cele, jakie stawia sobie grupa, mogą być bardzo różne: od wykonania określonych prostych zadań po wieloletnie,...poleca85%
Socjologia

Socjologia- mikrostruktury społeczne.

socjologia- mikrostruktury społeczne.poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Subkultury młodzieżowe

Rodzina jako mała grupa społeczna oparta jest na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wysokim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wysoką świadomość identyfikacji z nią i jej wartościami. Tu dziecko uczy się...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo, grupy społeczne, cele i struktura grupy.

potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. W grupiepoleca81%
Socjologia

Grupy społeczne i ich klasyfikacja

treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. Jest to zbiór osób, które wyznaczają więź społecznąpoleca85%
Socjologia

Podstawowe podziały grup społecznych.

wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. Jest topoleca82%
Socjologia

Gry społeczne

interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. W grupie istnieje komunikacja ipoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia z Wosu

do podbijania innych narodów i do panowania nad światem. 7. Czym jest grupa społeczna ? W psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór, co najmniej trzech osób