profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zadania prezesa Rady Ministrówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wciel się w postać nowowybranego Prezesa Rady Ministrów i napisz swoje przemówienie

Szanowny Marszałku, panie prezydencie, panie i panowie posłowie! Zgodnie z Państwa wyborem, w dniu 23 kwietnia bieżącego roku objęłam stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Moim głównymi zadaniami, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej...poleca85%
Administracja

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów

Dwoma najważniejszymi aktami prawnymi określającymi pozycję ustrojową, kompetencje i uprawnienia Prezesa Rady Minstrów są:  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  Ustawa „o Radzie Ministrów” z dnia 8 sierpnia 1996 r. W składzie rządu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Władza wykonawcza.

Organizacja władzy wykonawczej konstytucja RP wart. 10 ust. 2 określa, iż "władzę wykonawczą sprawu?je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów". Tym samym w Polsce istnieje dualistyczny model ustrojowy władzy wykonawczej...poleca85%
Język polski

Wciel się w postać Izoldy i opowiedz o swojej miłości do Tristana

Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego co czuję do Tristana. Wszystko co robię jest tylko z myślą o nim. Nie potrafię bez niego żyć. Duszę się kiedy go nie widzę. Miłość jednym daje radość, innympoleca86%
Język polski

Wciel się w postać Boga i stwórz swój świat od nowa.

przy Tobie nie oczekując nic w zamian. Po tym wszystkim powstało życie były zwierzęta, ludzie i cała reszta dzięki której można było normalnie funkcjonować. Zwierzęta posługiwały się językiem ludzkimpoleca85%
Język polski

Wciel się w wybranego bohatera mitologii-Psyche

się od pierwszego wejrzenia, a właściwie od pierwszego spotkania, gdyż nie pozwalał mi oglądać swej twarzy. Podarował mi piękny pałac i przychodził do niego co noc. Upominał mnie zawsze, żebym nigdypoleca85%
Język polski

Rybka - wciel się w jednego z bohaterów

wspaniałe, gorące lato... Nagle na mej drodze przystanął piękny mężczyzna. Me serce rozradowało się ogromnie i już myślałam, że opuści me piersi... Tak do niego dążyło... Zakochani w sobiepoleca85%
Historia

Napisz wypracowanie na temat igrzysk w Olimpii, wciel się w jednego z uczestników.

zachodniej części półwyspu Peloponez. Miasto Olimpia jest poświęcone w całości Zeusowi. Znajduje się tam też święty gaj Altis również poświęcony Zeusowi. W gaju jest świątynia i posąg Zeusa