profil

Wciel się w postać nowowybranego Prezesa Rady Ministrów i napisz swoje przemówienie

poleca 85% 620 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Szanowny Marszałku, panie prezydencie, panie i panowie posłowie!Zgodnie z Państwa wyborem, w dniu 23 kwietnia bieżącego roku objęłam stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Moim głównymi zadaniami, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, jest kierowanie Radą Ministrów, wydawanie rozporządzeń oraz koordynowanie i kontrolowanie pracy członków Rady Ministrów. Postaram się należycie spełnić wszystkie moje obowiązki względem państwa Polskiego.Wysoka Izbo! Sytuacja panująca w ówczesnej Rzeczpospolitej Polskiej nie jest najgorsza, ale spójrzmy prawdzie w oczy: mogłaby być zdecydowanie lepsza, jeśli tylko wszyscy należycie weźmiemy się do ciężkiej pracy. Wiele rzeczy trzeba poprawić, inne całkowicie zmienić, a życie w naszym kraju będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze.Polityka zewnętrzna Polski nie budzi poważnych zastrzeżeń, jednak powinniśmy bardziej promować polskie miasta i zabytki w Europie oraz na całym świecie, gdyż nasze państwo ma bardzo bogatą historię i posiada zabytkową architekturę. Dzięki rozwojowi turystyki w naszym kraju wiele bezrobotnych ludzi znalazłoby pracę, a do Skarbu Państwa napłynęłyby nowe dochody, które mogłyby być wykorzystane do różnych celów, np. na pomoc samotnym matkom, gdyż suma, jaką obecnie otrzymują na wychowanie dzieci, jest absurdalnie mała.
Polska jest krajem rozwijającym się, po wstąpieniu do Unii Europejskiej sytuacja w naszym kraju powoli zmienia się na lepsze. Rynek rozwija się, lecz proszę zauważyć, że coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża do krajów Zachodniej Europy w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Aby temu zapobiec należy uczyć młodzież miłości do ojczyzny, oraz zapewnić im należyte warunki, między innymi zapewnić miejsca pracy.Wysoka Izbo! Bezrobocie w naszym państwie sięga prawie 20 %, co niezbyt dobrze świadczy o Polskiej gospodarce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby to zmienić należy szukać nowych rozwiązań zmiany tej sytuacji. Jednym z nich może być na przykład zatrudnianie ludzi przy budowie lub naprawie polskich dróg, które są przecież w fatalnym stanie. Powinno się także w pierwszej kolejności zarezerwować wszelkie prace dla młodych ludzi, którzy dopiero ukończyli szkołę, gdyż przeważnie nie mają oni, z czego żyć lub z powodu braku zajęcia i źródła dochodu, zajmują się działalnością przestępczą.Panie Marszałku! Chciałabym zwrócić uwagę na fatalny stan Krajowej Służby Zdrowia. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja, jaka w niej panuje pogrążyła już niejednego Ministra, ale coś jednak trzeba z tym zrobić.
W Polsce panuje „łapówkarstwo”. Niektórzy lekarze poważnie zajmują się tylko tymi przypadkami, za które dostają dodatkowo pieniądze „z ręki do ręki”. Takie zachowanie jest niezgodne z zasadami moralnymi człowieka i obywatela. Zawód lekarza zobowiązuje do pewnej odpowiedzialności za drugiego człowieka, za ważność pracy, którą się wykonuje w służbie innym. Rozwiązaniem tej sprawy, którą proponuję ja i moja partia, jest płacenie wysokiej grzywny przez tych, którzy zostali przyłapani na przyjmowaniu łapówek, a gdy sytuacja się powtórzy, aby zostali usuwani ze stanowiska, które obejmowali. Ponadto zwiększone powinny zostać płace lekarzy i pielęgniarek tak, aby były one adekwatne do wykonywanej przez nich funkcji. Proponujemy również zwiększenie organizowania koncertów, wystaw i temu podobnych imprez, z których dochody przekazywane byłyby na pomalowanie oddziałów dziecięcych w państwowych placówkach zdrowia, gdyż dobre otoczenie jest jednym z warunków szybkiego wyzdrowienia.Szanowna Wysoka Izbo! W naszym kraju szerzy się korupcja. Ludzie zajmujący różne wyższe stanowiska przyjmują korzyści materialne lub osobiste w zamian za wykonanie czynności służbowych z korzyścią dla kogoś, często z naruszeniem regulaminu pracy lub prawa. Moja partia jest w trakcie stwarzania projektu ustawy, która uniemożliwiłyby takie zachowanie.Wysoka Izbo! Należałoby również uregulować system podatkowy. Proponuję zmniejszenie podatków dla najbiedniejszej ludności i rodzin wielodzietnych, a zwiększenie podatku dla najbogatszych obywateli naszego państwa. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne w sytuacji, która obecnie panuje w Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli jednak podejmiemy wysiłek, aby wprowadzić pewne zmiany, zdecydowanie się to opłaci i zyskamy zaufanie społeczeństwa, gdyż już dawno obywatele przestali nam ufać.Reformy w naszym państwie wymaga także szkolnictwo. Nauczyciele w naszych szkołach pracują w naprawdę kiepskich warunkach. Mając do dyspozycji wieloletnie plansze edukacyjne, nieaktualne mapy, słabo wyposażone pracownie komputerowe i zniszczony sprzęt sportowy, próbują nauczyć młodych ludzi tego, co jest potrzebne w życiu codziennym i dalszej edukacji. Praca pedagogów jest bardzo ważna, gdyż wychowują oni młodych ludzi, którzy będą tworzyć naszą przyszłość. Bez edukacji polskiej młodzieży nie będzie w naszym kraju rozwoju, wręcz przeciwnie: niewykształceni ludzie, aby żyć, będą angażować się w działalność przestępczą. Szkolni pedagodzy oraz nauczyciele powinni brać udział w specjalnych szkoleniach, aby nauczyć się rozmawiać z tak zwaną trudną młodzieżą.Panie Marszałku, proszę zauważyć, że w Rzeczpospolitej Polskiej młodzież coraz częściej sięga po różnego rodzaju używki, pod których wpływem robią rzeczy, których nie zrobiłyby „na trzeźwo”. Wiele razy wszyscy słyszeliśmy nagłaśniane przez media przypadki ciężkich pobić przez nastoletnich przestępców, czasami nawet tak tragicznych, że doprowadziły do śmierci ofiary. Na osiedlach powstają gangi młodocianych przestępców, które walczą miedzy sobą i prowadzą działalność przestępczą.
Na dyskotekach i domowych imprezach dominują alkohol i narkotyki rozprowadzane przez dealerów. Sprzedawcy w sklepach nie zważają na młody wiek kupujących alkohol, gdyż chcą zarobić sprzedając towar, nie obchodzi ich, co stanie się z tymi nastolatkami; przyłapani na tym powinni płacić za to wysoką grzywnę. Natomiast dealerów powinno się skazywać na długoletnie więzienie.


Szerzą się również akty wandalizmu, które najczęściej są sprawką zbuntowanej młodzieży, którzy próbują w ten sposób, z psychologicznego punktu widzenia, zwrócić na siebie uwagę rodziców, którzy nie mają czasu na nic innego poza pracą i nie interesują się losem swoich dzieci.
Jednakże rozmyślne niszczenie lub uszkadzanie dóbr i wartości kultury jest rzeczą złą, więc proponuję zwiększenie patroli policji na ulicach naszego kraju, szczególnie zaś w miastach, gdzie wandalizm osiągnął największą skalę.Wysoka Izbo! Kolejnym aspektem życia w Polsce, na które chciałabym zwrócić uwagę jest ochrona środowiska. Nasz kraj jest zaśmiecony i brudny. Szkolne akcje sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi są zdecydowanie zbyt rzadko organizowane. Dzieci od najmłodszych lat powinny być uczone przez rodziców i w przedszkolu, że należy sortować śmieci oraz wrzucać papierki do kosza, a nie obok niego. Wszystkie wielkie fabryki powinny mieć zainstalowane filtry na kominach, a odpady radioaktywne i promieniotwórcze powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.Aby osiągnąć to wszystko, o czym nadmieniłam wyżej, potrzeba pilnej i rzetelnej pracy wszystkich członków Izby Poselskiej. Ja, wraz z moją partią, angażujemy się w służbę narodowi polskiemu i Rzeczpospolitej z całego serca, i mamy nadzieję, że Wy, koledzy i koleżanki Posłowie, również włączycie się w ulepszanie naszego państwa!Dziękuję za uwagę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata