profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyznaczniki grupy społecznejpoleca86%
Pedagogika

mała grupa społeczna

1. Koncepcje małej grypy społecznej W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społeczne cechy danej...poleca81%
Psychologia

Grupy społeczne

Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od...poleca85%
Psychologia

Psychologia społeczna

Psychologia wychowaniapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina jako grupa społeczna . Definicja rodziny. Według międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych rodzina jest to naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa i ma prawo do ochronypoleca87%
Socjologia

Socjologia

Wszystkie zagadnienia z socjologi. 115 opracowanych pytanpoleca82%
Socjologia

Rodzina jako grupa społeczna

w niej urodzić lub wżenić się w nią. 2. rodzina to grupa : mała , pierwotna i raczej nieformalna. 3. Funkcjonuje dzięki długotrwałej więzi emocjonalnej.poleca86%
Socjologia

Pojęcia z socjologii

Praca w załączniku