profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wyznaczniki grupy społecznejpoleca86%
Pedagogika

mała grupa społeczna

1. Koncepcje małej grypy społecznej W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społeczne cechy danej...