profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Wybory prezydenckie w Polsce

poleca64%
Historia

Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku

<Konstytucja marcowa> z 17 III 1921 roku przesądziła m.in. o istnieniu urzędu prezydenta jako głównego organu władzy wykonawczej. Równocześnie ów akt prawny dawał prezydentowi bardzo małe kompetencje. W ten sposób prawica starała się ograniczyć znaczenie polityczne Józefa Piłsudskiego, gdyż wydawało się,że właśnie ten polityk wybrany zostanie prezydentem (do tej pory sprawował urząd Naczelnika Państwa, który miał przestać istnieć po elekcji prezydenta). Tymczasem Piłsudski nie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Najważniejsze wydarzenie z 2005 roku. Wybory prezydenckie w Polsce

Najważniejszym wydarzeniem w 2005 roku, moim zdaniem, były wybory prezydenckie w Polsce. Wybory prezydenckie w Polsce odbyły się na terenie całego kraju oraz w kilkudziesięciu obwodach wyborczych ulokowanych za granicą Polski. W wyniku...poleca85%
Prawo

Prawo konstytucyjne - zagadnienia na egzamin

1.Pojęcie prawa konstytucyjnego sensu stricto i sensu largo Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w...poleca85%
Prawo

Prezydent

W Polsce urząd Prezydent został ustanowiony pod rządami Konstytucji Marcowej i wzorowany na rozwiązaniach francuskich. Znacznie silniejsza wersja prezydentury powstałą pod rządami Konstytucji Kwietniowej z 1935r. Instytucja Prezydenta RP...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wybory prezydenckie - 2005

PIERWSZA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Może nim zostać obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i ma pelne prawa wyborcze. Na prezydenta...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polska scena polityczna przed wyborami 2005

Opisz jak wygląda Polska scena polityczna przed wyborami. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wybory prezydenckie 2000

Jak wszyscy wiemy, 8 października bieżącego roku, w Polsce odbyły się wybory na prezydenta. Mieliśmy do wyboru kilkunastu kandydatów, jednak - jak w każdych wyborach - wygrał jeden. Kim jest i jakie były motywy społeczeństwa, które zdecydowało się...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Sytuacja polityczna i zmiany ustrojowe w Polsce po obradach Okrągłego Stołu do roku 1997

Sytuacja polityczna i zmiany ustrojowe w Polsce po obradach Okrągłego Stołu do roku 1997