profil

Polska scena polityczna przed wyborami 2005

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Opisz jak wygląda Polska scena polityczna przed wyborami.

Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Wybory zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta, a w razie opróżnienia urzędu – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.
Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Polski i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Jest reprezentantem państwa za granicą.

W maju do wyborów prezydenckich zgłosiło się oficjalnie czterech kandydatów. Najwcześniej Lech Kaczyński z PiS-u, potem Donald Tusk z PO, Andrzej Lepper z Samoobrony oraz Marek Borowski z SdPl. Nie wyłoniono jeszcze reprezentantów LPR, PSL i SLD. Przewiduje się, że z LPR-u kandydatem będzie Maciej Giertych, z PSL-u wicemarszałek Sejmu Józef Zych, a z SLD marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz. Ostateczna decyzja kto zostanie przedstawicielem Ligi Polskich Rodzin zapadnie w czerwcu na kongresie partii. A decyzje o starcie w wyborach nie podjeli reprezentanci PSL i SLD. W wyborach prezydenckich będzie też startował prof. Zbigniew Religa. Oficjalne ogłoszenie jego kandydatury ma nastąpić po wyznaczeniu terminu wyborów prezydenckich. Ostatnio wpisał się na listę wyborczą Stan Tymiński - jest oficjalnym kandydatem OKO. Można by jeszcze dodać kandydaturę Jolanty Kwaśniewskiej, bo jak powiedział jej mąż w jednym w wywiadów pytany o plany swojej żony odparł:„Świat jest pełen niespodzianek” , więc może jeszcze ujrzymy na liście zdjęcie pani Jolanty?
Ostateczny termin wyborów jest jesienią, ale puki co jest wiele sondaży. Według sondaży PGB, gdyby wybory odbyły się jednak na początku maja największe poparcie miałby Lech Kaczyński (23%), potem byliby kolejno Marek Borowski i Donald Tusk (po 13%), Andrzej Lepper (12%), Maciej Giertych i Zbigniew Religa (po 10%) oraz Włodzimierz Cimoszewicz (9%).

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata