profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wstęp do prawnoznawstwapoleca85%
Prawo

Wykładnia - wstęp do prawoznawstwa

WYKŁADNIA 1. POJĘCIE WYKŁADNI DERYWACYJNE UJĘCIE a) ujęcie ogólne - traktuje przypisanie znaczenia wyrażeniom użytym w tekście prawnym jako wykładnie; - wersja ta odrzuca konstrukcje bezpośredniego rozumienia terminów języka prawnego...poleca85%
Administracja

Wstęp do prawoznawstwa

przydatne sciągipoleca90%
Prawo

Zagadnienia tematyczne z prawoznawstwa

cywilne i karne, środki odwoławcze.co nazywamy dowodem. Czym jest stosunej prawny, a czym sąźródła prawa. Mam nadzieję, że przysłuży się to każdemu, kto ma przed sobą egzamin z prawoznawstwa . Powodzenia!!!poleca90%
Prawo

Wstęp do prawoznawstwa

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA WYKŁAD 7 Język prawny- język tekstów prawnych, aktów normatywnych; język przepisów prawa • Język ten jest wysocepoleca85%
Prawo

Przykładowe pytania testowe-wstęp do prawoznawstwa

prawniczy 2.szczegółowe nauki prawne to: a. nie są naukami,bo slużą wyłącznie rozwiązywaniu problemów praktycznych b. naleza do grupy nauk przyrodniczych c. są naukami których przedmiotem badańpoleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznawstwa - podstawowe pojęcia

Wstęp do prawoznawstwa ? podstawowe pojęcia Ideał prawa. - W Europie od dawna ceni się prawo i jest ono traktowane jako wyodrębniony regulator życia społecznego. Poza cywilizacją europejską prawo