profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wstęp do nauk prawnychpoleca85%
Prawo

Wstęp do nauk prawnych

Fakt – wszystko co zewnętrzne, wybór faktów w oparciu o hierarchię ważności, hierarchia faktów; wybór autonomiczny (wewnętrzny) i heteronomiczny (zewnętrzny), oraz autonomiczno – heteronomiczny. Nawyk a norma – to typowe i powtarzalne sposoby...poleca85%
Prawo

Przykładowe pytania testowe-wstęp do prawoznawstwa

prawniczy 2.szczegółowe nauki prawne to: a. nie są naukami,bo slużą wyłącznie rozwiązywaniu problemów praktycznych b. naleza do grupy nauk przyrodniczych c. są naukami których przedmiotem badańpoleca83%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

dyscyplinach nauk prawnych , a zwłaszcza w dogmatyce prawa. Natomiast nazwa „ wstęp do teorii państwa i prawa” wskazuje, że podstawowe problemy polityczne i prawne, będące przedmiotem naszegopoleca85%
Prawo

Wykładnia - wstęp do prawoznawstwa

konstrukcje bezpośredniego rozumienia terminów języka prawnego i pojęcie wykładni odnosi do wszystkich przypadków ustalania znaczenia tekstów prawnych - bezpośrednie rozumienie reguł sensu językapoleca85%
Język polski

Odzwierciedlanie poglądów w publicystyce.

", "Prawda". Julian Ochorowicz - " Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną". Z jednej strony filo-zofia czerpie treść ze wszystkich nauk , z drugiej zaś tworzy zasady i wskazania stanowiącepoleca87%
Pedagogika

Metodologia

dedukcyjnych, motywami przyjmowania aksjomatów, badaniem struktury i właściwości systemów dedukcyjnych oraz ich stosunkiem do opisywanej przez nie rzeczywistości. Metodologia nauk dedukcyjnych ustala normy