profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wskaźniki ubóstwa w Polscepoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna- ogólne zagadnienia

Wprowadzenie do dyscypliny polityki społecznej historycznej myśli Polityka ludnościowa Dochodowości gospodarstw domowych Wskaźniki ubóstwa w Polsce Świadczenia społeczne w trudnej sytuacji materialnej ? osób Bezrobocie Instytucje polityki...poleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

poprawy i zabezpieczenia od ryzyka zagrażającego egzystencji. Polityka społeczna jest natomiast pojęciem szerszym obejmującym nie tylko szczegółowe kwestie społeczne ale także zagadnienia sterowaniapoleca89%
Polityka

Polityka społeczna- ściąga

. 40. Główne problemy socjalne w Polsce XXI wieku. 1. 1.Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie Polityka społeczna powstała od momentu rozwoju procesu produkcji. Rozwiązywanie kwestiipoleca83%
Polityka

Polityka społeczna i gospodarcza (ćwiczenia i wykłady).

katastrofalnych skutków. POLITYKA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA ĆWICZENIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ 1. Proces gospodarowania, a państwo. 2. Współczesne funkcje gospodarcze państwa. 1poleca84%
Prawo

Polityka społeczna

Polityka społeczna , rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnychpoleca85%
Socjologia

Polityka społeczna

zawodowych i klasy średniej jest asekurowany przez państwo. Polityka społeczna uważana jest za integralna instytucję społeczeństwa gwarantującą powszechny dostęp do świadczeń i usług. Ani rodzina ani rynek