profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ ewolucji przemysłowej na klimatpoleca83%
Biologia

Wpływ człowieka na zmianę klimatu

Wpływ człowieka na zmianę klimatu. Jednym z problemów współczesnego świata - poza zapobieżeniem zagładzie w wyniku wybuchu powszechnej wojny termojądrowej - staje się zapewnienie ludzkości tzw. \" bezpieczeństwa ekologicznego \" ....poleca85%
Biologia

Człowiek i jego środowisko

CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO Od czasu, gdy na Ziemi pojawiło się życie, wyginęły setki milionów gatunków roślin i zwierząt. Niektóre wymarły na skutek naturalnych procesów ewolucji, lecz w ciągu ostatnich 300 lat ludzie przyspieszyli proces...poleca88%
Geografia

Wpływ człowieka na klimat

Na zmianę klimatu spowodowanego przez ludzi jest bardzo dużo przykładów. Ja opiszę parę z nich. „(...) Początki rozwoju rolnictwa były jednocześnie początkami wpływu człowieka na klimat. Abypoleca83%
Biologia

Wpływ przemysłu na przekształcanie środowiska i wpływ na zdrowie człowieka.

wody powierzchniowe powodując ginięcie roślin i zwierząt tam żyjących. Wpływ przemysłu na zdrowie człowieka jest niekorzystny, a najbardziej zagrożeni chorobami przemysłowymi są ludzie pracującypoleca92%
Geografia

Wpływ przemysłu na

Wpływ przemysłu na przekształcanie środowiska i wpływ na zdrowie człowieka . Na terenie Polski w drugiej połowie XIX wieku rozwój przemysłu zwłaszcza na Górnym Śląsku zapoczątkowałpoleca84%
Biologia

Wpływ człowieka na ekosystemy

organizm znajdujący się na końcu łańcucha nie może żyć bez ogniw znajdujących się niżej. Życie człowieka całkowicie zależy od wszystkich żywych i martwych zasobów przyrody. Wszelka działalność ludzkapoleca85%
Socjologia

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka.

, określił ponadto wpływ klimatu na rozwój fizyczny i psy¬chiczny człowieka . W środowisku atmosferycznym człowiek podlega rów¬nocześnie oddziaływaniu wielu różnorodnych elementów