profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wojny domowe w Afrycepoleca85%
Język polski

Rozprawka, powody dla których w Afryce głoduje i umiera tyle ludzi.

Dla ludzi w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych wartości jest kariera, zakładanie rodziny odkładają na drugi plan. Z dnia na dzień ich życie coraz bardziej przypomina ?wyścig szczurów? za pieniędzmi. Nie mają czasu na spotkania ze...poleca80%
Historia

Omów przyczyny i skutki dekolonizacji

Postępujące tuż po wojnie tendencje wolnościowe wśród państw na dalekim wschodzie wymusiły niejako na dawnych kolonialnych potęgach wycofanie się z ogarniętych zamieszkami krajów. Zarazem zarówno Wielka Brytania jak i Francja starały się możliwie...poleca83%
Historia

Dekolonizacja Afryki

Dekolonizacja Afryki Proces dekolonizacji Afryki przebiegał w 3 fazach. W pierwszej fazie (lata 50.) w gronie państw niepodległych znalazły się arabskie kraje Afryki Północnej oraz 2 kraje Czarnej Afryki — Ghana i Gwinea. Drugą fazę...poleca81%
Geografia

Głód w Afryce

% mieszkańców kuli ziemskiej odżywia się niewystarczająco i niewłaściwie, w tym ok. 10 % głoduje , tzn. ich organizm jest w stanie długotrwałego niedoboru składników pokarmowych. W strukturze wyżywieniapoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Rosnące dysproporcje miedzy krajami wysokorozwiniętymi i słabo rozwiniętymi są największym problem gospodarczym i politycznym oraz moralnym współczesnego świata. Czy bogate kraje są odpowiedzialne za biedę w Afryce?

utajony, w tym 10% głoduje - głód jawny, czyli długotrwale brakuje składników pokarmowych. Głód utajony spowodowany jest brakiem białka w pożywieniu i prowadzi do osłabienia zdolności fizycznych ipoleca84%
Geografia

Rozwój i podział społeczno- gospodarczy świata.

Państwa, w których ludność głoduje to np: -Indie -Afganistan -Neapol -Rirma -Wietnam Funkcje przemysłu: -produkcyjna -społeczna -przestrzenna Najważniejsze okręgi tradycyjnego przemysłu na świeciepoleca82%
Język polski

Oblicze Ojczyzny

. dostrzegamy problemy całego państwa, narodu. zaczyna "boleć i krwawić" to, że wielu ludzi w Polsce głoduje , czy straciło dach nad głową z powodu powodzi. powoli uświadamiamy sobie, że ojczyznapoleca82%
Biologia

Głód na świecie

świata jest dobrze odżywiona, 1/3 jest niedożywiona, a 1/3 głoduje . ? Na subkontynencie indyjskim żyje blisko połowa głodujących ludzi na świecie. W Afryce i pozostałej części Azji łącznie - ok. 40