profil

Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Wojna polsko radziecka

poleca72%
Historia

Wojna polsko-radziecka 1920 roku

Zawarcie sojuszu polsko-ukraińskiego w kwietniu 1920 roku przesądzało o wybuchu wojny polsko-radzieckiej, której stawką było powołanie niepodległego państwa ukraińskiego i zrealizowanie w ten sposób, przynajmniej częściowo, planów federacyjnych Piłsudskiego. Początkowo walki toczyły się przy dużej przewadze wojsk polskich. 25 IV 1920 roku rozpoczęto ofensywę na Kijów, który zdobyty został przez gen. Edwarda Rydza Śmigłego 7 V 1920 roku. Zajęcie miasta nie oznaczało zwycięstwa w całej...poleca85%
Historia

Tworzenie się granic II RP oraz wojna z rosją

gotowa ściąga w załacznikupoleca85%
Historia

Polityka zagraniczna II RP

Powstanie Państwa Polskiego nie było procesem łatwym gdyż brakowało tutaj prawdziwej akceptacji opinii między narodowej. Polska nie istniała już 123 lata i dziwnym byłby fakt, gdyby jej odrodzenie uzyskało całkowite poparcie państw związanych w...poleca82%
Historia

Polski rząd emigracyjny

Rząd RP na emigracji podczas II wojny światowej 1935, tymczasowy organ władzy państwowej funkcjonujący w dniach 15 marca - 7 listopada, utworzony w wyniku zwycięstwa rewolucji październikowej, będącej kluczowym elementem walk polsko-radzieckich....poleca85%
Historia

Obrona Włocławka przed bolszewikami

Działania polsko-radzieckiej wojny przez cały rok 1919 i pierwszą połowę 1920 r. rozgrywały się z daleka od centrum kraju. 25 kwietnia 1920 r. rozpoczęła się wyprawa kijowska. 7 maja wojska polskie wkroczyły do Kijowa i był to ostatni sukces...poleca91%
Historia

Najnowsza historia Polski.

1. Utworzenie rządu w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 r zwolniony z więzienia w Magdeburgu zostaje Józef Piłsudski, który po przybyciu do Warszawy obiął władze nad wojskiem, którą przekazała Rada Regencyjna....poleca85%
Historia

Wojna Polsko - Radziecka

Naczelnik państwa-Piłsudski uważał za najważniejsze swe zadanie polityczne odbudowę państwowości polskiej w jej granicach historycznych sprzed roku 1772, na zasadach federacji Litwy, Białorusi i Ukrainy z Polską. Sądził on, że wskutek przewrotu...poleca86%
Historia

Cały materiał LO

Cała przekrojówko w postaci gotowej ściągi.poleca85%
Historia

Daty - Wojna polsko-radziecka 1919-1921

II 1919 - Początek starć polsko-radzieckich na terenach litewskich i białoruskich IV 1919 - Wojska polskie zdobywają Wilno VIII 1919 - Wojska polskie zdobywają Mińsk XII 1919- Wojska bolszewickie zajmują Kijów, ukraińskie władze (Semen Petlura)...poleca85%
Historia

Wojna polsko-bolszewicka.

Tuż po zakończeniu I Wojny Światowej Churchill stwierdził, że Wojna olbrzymów skończyła się, rozpoczęły się utarczki karzełków. Rychło okazało się, że miał rację. Bolszewicy podpisując traktat brzeski 3.03.1918 r., nie zamierzali stosować się do...poleca85%
Politologia

Komunizm a Rosja Radziecka, Związek Radziecki w latach 1917-1924. Analiza struktury, celów i ich realizacji przez system sowiecki.

Wydaje się, iż ?rewolucja proletariacka? i jej następstwa są jednym z kluczowych zagadnień historii XX wieku. To prawda, a co więcej, jest to moim zdaniem jeden z ciekawszych tematów dla współczesnych historyków, ponieważ wciąż istnieje w tej...poleca84%
Historia

Okres trwania I wojny światowej i później.

1. Przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej. Przyczyny wybuchu: Podstawową przyczyną było powstanie trójprzymierza w roku 1879-1882 i trójporozumienia (1892 Francja – Rosja; 1904 Francja – Anglia; 1907 Anglia – Rosja) oraz konflikty między...