profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Włodzimierz Lenin notka biograficznapoleca87%
Politologia

Marksizm i Leninizm

1. Twórcy marksizmu na tle epoki Ostateczny rozpad stanu trzeciego następujący w pierwszej połowie XIX w. doprowadził do wykształcenia się dwóch opozycyjnych klas społecznych burżuazji i proletariatu. Wypadki Wiosny Ludów pełniej uświadomiły...poleca84%
Historia

Biografia Lenina

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku. Założył partię bolszewicką. Lenin był synem inspektora szkolnego. Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kazaniu. Brał...poleca85%
Historia

Lenin Włodzimierz Iljicz

Lenin Włodzimierz Iljicz, właściwe nazwisko Uljanow (1870-1924), twórca partii bolszewickiej, ideolog komunistyczny. Urodził się w Symbirsku, w rodzinie nauczycielskiej. W 1891 w Petersburgu ukończył eksternistycznie studia prawnicze. Za...poleca85%
Filozofia

Marksizm-leninizm

-leninizmu. Przede wszystkim rola jego w filozofii polegała na tym, że jako przywódca polityczny sprawił, iż marksizm - leninizm został w Związku Radzieckim przyjęty powszechnie i bez zastrzeżeń. Tapoleca86%
Język polski

Sprawiedliwość kary w utworach: „Obcy” Alberta Camus i „Jeden dzień Iwana Denisowicza” Aleksandra Sołżenicyna.

Czym są kara i sprawiedliwość? Precyzyjne zdefiniowanie tych pojęć jest niezwykle ważne, gdyż będą one fundamentami poniższych rozważań. „Kara to środek represyjny lub wychowawczy, stosowanypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Doktryny , ideologie

socjalistyczne: (8str.) o Socjalizm utopijny o Marksizm o Komunizm o Reformizm i rewizjonizm o Socjaldemokracja · Doktryny ultralewicowe: (15str.) o Anarchizm o Anarchosyndykalizm o Maoizm o Innepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo komunistyczne

– leninizm lub jego odmiany) przedstawiana jako teoria naukowa i nazywana komunizmem naukowym. Powstanie państwa komunistycznego przedstawiane było jako nieuchronny proces dziejowy. Komunizm naukowy