profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielkości opisujące ruch drgającypoleca78%
Fizyka

Ruch drgający

RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań -...poleca85%
Fizyka

Ruch harmoniczny (drgający prosty)

położenia skrajnego zatrzymuje się. Od tej chwili siły sprężystości powodują ruch powrotny obciążnika ku położeniu równowagi. Ruch drgający prosty – taki ruch drgający , w którym siła, która go powodujepoleca84%
Fizyka

Ruch drgający

(tłumionymi). 2. Aby scharakteryzować ruch drgający . Podajemy amplitudę i okres lub częstotliwość. Amplitudą drgań nazywamy największe wychylenie z położenia równowagi, okres to czas jednego pełnegopoleca82%
Fizyka

Ruch drgający

Ruch Drgający ( drgający prosty ) -taki ruch drgający , w którym siła która go powoduje jest wprost proporcjonalna do wychylenia ciała z położenia równowagi F=-k x k- współczynnik sprężystości, xpoleca85%
Fizyka

Ruch drgający

Naprężenie wew. p = F/S prawo Hooke’a p = E*Δl0/l0 E modół Younga Fs = -kx Praca W = kx2/2 Energia pot. Eps=kx2/2 Wych. x = x0sinωt x = x0sin(ωt + φ) prędkość V = x0ωcosωt V0 = x0ωpoleca85%
Fizyka

Ruch drgający

1. Ruch drgający – to ruch polegający na okresowych zmianach położenia. np. krtań, membrana głośnika i silnik. 2.A-amplituda[m]- największe wychylenie z położenia równowagi. T- okres