profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielka Improwizacja analiza i interpretacjapoleca86%
Język polski

Interpretacja porównawcza utworów „Wielka Improwizacja” – A. Mickiewicza i „Widokówka z tego świata” S. Barańczaka.

Sięgający utworów średniowiecza, a wywodzący się pewnie jeszcze ze starożytnych mitów - motyw modlitwy, rozmowy z Bogiem wciąż odżywa w literaturze wszystkich epok. Uczucia - także, a może przede wszystkim te bezpośrednio niezwiązane z...poleca85%
Język polski

Poeta – dumny odkrywca własnego talentu i wartości swego dzieła. Analiza porównawcza Pieśni XXIV Jana Kochanowskiego i Wielkiej Improwizacji z III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Terminem renesans określamy epokę panującą w europie między XIV a XVI wiekiem. Zaczęto się wówczas interesować człowiekiem i jego sprawami. Nastąpiło ożywienie wielu dziedzin życia, w tym także sztuki i literatury. Szokującą nowością dla...poleca85%


poleca85%
Język polski

Widokówka z tego świata. Stanisław Barańczak

Wiersz „ Widokówka z tego świata ” Stanisława Barańczaka pochodzi z tomu o tym samym tytule, wydanego w 1988 roku. Jest to zatem owoc emigracyjnych doświadczeń poety, który na początku lat 80poleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka pt. „Widokówka z tego świata”.

Widokówka z tego świata Wiersz Stanisława Barańczaka „ widokówka z tego świata ” składa się z trzech strofek a z każda nich z 13 wersów. Każda z nich jest powiązana z poprzednimi i prezentujepoleca84%
Język polski

"Wrzesień" Stanisława Barańczaka interpretacja

"Wrzesień" to jeden z najpopularniejszych wierszy Stanisława Barańczaka , poety, który żyje w czasach PRL-u. Podmiotem Lirycznym w wierszu jest właśnie sam poeta. Pierwsze zdanie wiersza sugeruje, żepoleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka pt. "W atmosferze".

więzione, a druga część, że partia ta była zdolna do wszystkiego, byle tylko nadal manipulować ludźmi i osiągać cele najkorzystniejsze dla niej. Wiersz Barańczaka jest wierszem białym, nie ma zwrotek ani rymów (ma budowę stychiczną).