profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wesele Borynypoleca85%
Język polski

Literatura ludowa

Piśmiennictwo samorodne, amatorskie, środowiskowe, tworzące chłopski, wiejski nurt literatury pol. stanowiło zalążkową formę piśmienniczą w kulturze typu lud., zdominowanej przez ustny obieg słowa ( folklor); literatura lud. poświadczana już w...poleca83%
Język polski

"Chłopi" Władysława Reymonta. Charakterystyka środowiska chłopów na podstawie fragmentu "Weselu Boryny".

Charakterystyka środowiska chłopów w "Weselu Boryny” – fragmencie powieści „Chłopi” Władysława Reymonta We fragmencie powieści „Chłopi” opisującym wesele Boryny ludność chłopska została przedstawiona jako goście weselni ze wsi Lipiec....poleca85%
Język polski

Romantyczne cechy powieści ludowej J.I. Kraszewskiego na przykładzie "Ulany".

Literatura ludowa , zwykle anonimowa twórczość ludu wiejskiego, współtworząca szeroko rozumiany jako zjawisko kulturowe folklor, także w postaci twórczości ustnej, mówionej i śpiewanej (pieśni ipoleca83%
Język polski

Związki frazeologiczne - definicja krótko

poszczególnych słów wchodzących w ich skład. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy trzeba na przykład wytłumaczyć cudzoziemcowi, co to znaczy najeść się strachu albo rzucić okiem. Jedynym ze źródeł frazeologii jest mitologia. Inne to Biblia, literaturapoleca85%
Język polski

Cała wielka literatura opowiada o moralności.

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych nppoleca85%
Język polski

Zdaje mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej - romantyczna twórczość.

tłumacząc bliższe powinowactwo umysłu z przyrodzeniem, jeżeli nie rozwiązuje, to przynajmniej czyni mniej zawiłą i wątpliwą najwyższą buty zagadkę (...)". Właśnie taka była literatura okresupoleca85%
Język polski

Cała wielka literatura opowiada o moralności- twierdzi angielski pisarz Dawid H. Lawrence. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem?

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów