profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wersyfikacja u Leśmianapoleca83%
Dziennikarstwo

Rola rytmu u Leśmiana

Rola rytmu u Leśmiana · W pojęciu Leśmiana poezja to dynamiczna struktura poznająca konkretne, materialne trwanie; trwanie poezji w czasie realizuje się w jej rytmie · „Rytm pozwala gromadzić w wierszu coś, co się rozwija i...poleca81%
Język polski

Na podstawie analizy wybranych tekstów scharakteryzuj język poetycki Bolesława Leśmiana.

, poetycki, dzielne młoty ? epitet przymiotnikowy, domysł o Dziewczynie ? epitet przyimkowy. Funkcją epitetów jest opisywanie cech reprezentowanej sytuacji lirycznej ,a ale u Leśmiana dochodzi dopoleca75%
Język polski

Przyroda

, opisując różę i limbę na górskim zboczu, rozmawia z nami o sensie życia. J.Tuwim uczy nas potęgi słowa. Wiersze B. Leśmiana przybliżają nas do tajemnic bytu. Wycieczką w krainę absolutu są dla naspoleca85%
Język polski

Śmierć jako temat i motyw w literaturze dawnych wieków i w polskich utworach o drugiej wojnie światowej.

spojrzenie i neoromantyzm – a więc powrót do korzeni romantycznych w sposobie widzenia świata (Poezja Leśmiana ) . Fin de siecle – koniec wieku także miał wpływ na sposób podejścia do problemu istnienia