profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ustrój Rzeczpospolitej na podstawie Konstytucji 3 Majapoleca84%
Historia

Scharakteryzuj ustrój RP na podstawie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku

Druga połowa XVIII wieku przynosi w Polsce rozkwit publicystyki oraz pisarstwa politycznego. Powstały wówczas pierwsze kluby polityczne, z których wykształcą się stronnictwa polityczne w okresie Sejmu Wielkiego. Wśród reformatorów należy wymienić...poleca85%
Prawo

Konstytucyjne podstawy ustroju

podziału na konstytucje pisaną - równoznaczna jest w zasadzie konstytucji w sensie formalnym , może obejmować jeden akt prawny (konstytucja RP z 1997 roku ) lub kilka aktów o tej samej, najwyższej mocy