profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uniwersalne prawdypoleca85%
Język polski

Czym jest Biblia dla współczesnego człowieka?

Biblia dla współczesnych ludzi jest przede wszystkim źródłem wartości. Jest pełna uniwersalnych prawd, wzorów do naśladowania. Bez wątpienia jest zbiorem ponadczasowych wartości dla współczesnego człowieka. Stawia na piedestał takie...poleca85%
Język polski

Pytanie o sens egzystencji i miejsce człowieka w świecie. Analiza wybranych fragmentów „Fausta” Johanna Wolfganga von Goethego

„ Życie niemal na pewno ma sens.”, powiedział Albert Einstein. I tego sensu szuka każdy człowiek. Każdy człowiek zadaje też sobie pytanie o cel i miejsce w życiu. Tzw. problemy egzystencjalne dotykają zarówno zwyczajnego, „szarego obywatela”, jak...poleca85%
Język polski

Uniwersale prawdy, a współczesny świat - esej.

Czy ktoś stosuje się do przykazań danych od Boga? Chyba już prawie nikt. Nawet jak ktoś chce coś zrobić, to nie zastanawia się czy taki punkt jest w dekalogu czy go niema. Owszem, ludzie nie żyją tak jak im się podoba, mają swoje własne moralne...poleca86%
Język polski

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

Święte jest wyrazem Bożego zamysłu idei. Jednakże przede wszystkim zawiera ponadczasowe wartości dla współczesnego człowieka . W księdze Hioba autor, który jest natchniony przez Duchapoleca85%
Język polski

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

częścią życia każdego człowieka . Uważam,że Biblia jest żródłem wartości dla współczesnego człowieka , ponieważ obok treści religijnych, mówi o problemach dotykających wielu ludzi.Ukazując nampoleca85%
Język polski

Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka

literackim stanowiącym niewyczerpany skarbiec wzorców, fabuł, anegdot oraz licznych symboli i alegorii. Jednakże przede wszystkim zawiera ponadczasowe wartości aktualne dla współczesnego człowiekapoleca85%
Język polski

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

Kamieńska w „Książce nad książkami”. Zawiera wiele pouczeń i wzorców do naśladowania. Jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka . To tam możemy odnaleźć swoje prawdziwe „ja”. Nauczyć się wiele dobregopoleca85%
Język polski

Do jakich przemyśleń dotyczących kondycji człowieka – jego siły i słabości, skłoniła cię lektura „Biblia”?

losem współczesnego człowieka . Hiob, pomimo tego, iż nie rozumiał, czym zasłużył sobie na taką karę, nie złorzeczył Bogu i ufał w Jego poczynania. Los Hioba uczy nas zrozumienia zła, przyjęcia