profil

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

poleca 85% 653 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam, że prawdą jest to, co ludzie mówią o Biblii, a mianowicie, że jest pełna wartości i wzorów do naśladowania. Zacznę może od tego, czym Ona właściwie jest. Biblia to zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu napisanych w różnych językach setki lat temu. Jest podstawą wyznań chrześcijańskich. Każdy się z Nią styka, nieważne, czy jest wierzący, czy nie. Słyszymy Ją w kościele podczas nabożeństw, na lekcji religii, historii czy języka polskiego. Często ludzie sami, indywidualnie sięgają po Nią, gdyż uważają Ją za interesującą lekturę.

W Biblii do Starego Testamentu należą: Pięcioksiąg, Księgi Proroków oraz Pisma, zaś do Nowego Testamentu zalicza się: 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów powszechnych i Apokalipsę. Stary Testament opisuje legendarne dzieje plemion izraelskich od czasów najdawniejszych aż po II wiek n.e. zawiera także zbiór nakazów i zakazów mających określać formy i treści życia społecznego i religijnego. Nowy Testament przedstawia życie i męczeństwo Jezusa oraz narodziny chrześcijaństwa. Wydarzenia te miały miejsce setki, a nawet tysiące lat temu. Mimo to nadal o nich pamiętamy i uczymy się oraz przekazujemy te wiadomości naszym potomkom.

Nie bez powodu biblie uznaje się za źródło kultury europejskiej. Dała Ona początek i podstawy teorii o stworzeniu człowieka. Jest to dla nas ważne, gdyż każdy chce wiedzieć skąd wywodzi się nasza rasa i kim byli nasi praprzodkowie. Stworzenie człowieka jest bardzo logicznie opisane w Biblii i sprawia, że wierzymy w to. Na świecie krąży wiele teorii o stworzeniu świata i ludzkości, lecz dzięki wyjaśnieniom Genezis (Księgi Rodzaju) wiemy, że tą najwłaściwszą jest stworzenie ludzi przez Boga, czemu nikt nie stara się zaprzeczać.

„Wydarzenia zawarte w Biblii weszły tak głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że trudno jest ich nie znać i nie szanować. Jej treść przenika nie tylko europejską, ale i światową kulturę, literaturę i dzieła sztuki.”- pisze Anna Kamieńska w „Książce nad książkami”. Zawiera wiele pouczeń i wzorców do naśladowania. Jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka. To tam możemy odnaleźć swoje prawdziwe „ja”. Nauczyć się wiele dobrego analizując odległą historię. Dowiedzieć się ożyciu Jezusa Chrystusa, o cudach, które czynił. Jak uzdrawiał chorych i niewidomym przywracał wzrok. W żadnej innej księdze nie jest to tak dokładnie opisane jak w Biblii. Żadne inne źródło nie przytoczy nam wyraźniej tego, co działo się na początku naszej ery. Ważne jest, aby każdy wierzący chrześcijanin znał fundamenty powstawania swojej wiary. Wiele mówi nam o tym kościół i katecheci. Wiele dowiadujemy się również z literatury, która nawiązuje do wydarzeń z Pisma Świętego. Jednym z pisarzy korzystających z Biblii jest Jan Kochanowski. Znamy go dzięki słynnym satyrom i fraszkom. W swoim dorobku posiada także różne pieśni, stylizowane właśnie na wzór Biblii. Kolejnym Polakiem powołującym się na Nią jest Piotr Skarga, kaznodzieja, teolog, znany jako spowiednik Zygmunta III. Tworzył on liczne kazania mające na celu walkę z chorobami Rzeczpospolitej oraz zwalczanie herezji. Swoje kazania nawiązywał bezpośrednio do przykładów z Biblii, co nadawało im charakter wizjonerski. Do równie słynnych polskich utworów inspirowanych motywami biblijnymi należą m.in. „Bogurodzica”, „Rytmy” Mikołaja Sępa – Sarzyńskiego, „Dziady” oraz „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza... i wiele innych. Ta tematyka interesowała również malarzy. Wiele dzieł Albrehta Drera zawierało wygnanie z raju, grzech pierworodny i poprzedzające go kuszenie. Natomiast Tintiretto i Guercino przedstawiali motywy zbrodni Kainowej, uważanej przez ewangelistów za symbol pogwałconej niewinności.

Korzystając z tak licznych dóbr kultury, historycznych i współczesnych możemy naprawdę dużo dowiedzieć się o kształtowaniu świata i o Bogu. To bardzo ważne, abyśmy Go uwzględnili w naszym życiu. To On sprawił, żeśmy pojawili się na tym świecie i to On wyznaczy godzinę, w której będziemy musieli go opuścić.

W Piśmie Świętym zawarte są słowa, które Bóg mówił do swego ludu. Dlatego tak ważne jest czytanie Go. Zapoznając się z lekturą wzbogacamy własną osobowość. Stajemy się lepsi i bardziej dowartościowani. Myślę, że to słowa Boga tak na nas wpływają. Choć były wypowiedziane wieki temu, to ich moc sięga aż po dziś dzień.

Biblia jest napisana w specyficznym i symbolicznym języku, trudnym do czytania. Zawiera dużo pouczeń i rad, z których powinniśmy korzystać. Znane mi jest powiedzenie: „uczyć się na cudzych błędach”. Myślę, że idealnie pasuje ono do tej sytuacji. Powinniśmy słuchać przypowieści zawartych w Biblii i wyciągać z nich właściwe wnioski. Pamiętam taką historię o ojcu, który dawał swoim synom talenty. Żeby ją zrozumieć i przeanalizować znaczenie potrzebowałam trochę czasu.

Biblia chce nam przekazać, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, postępowali według zasad moralnych wobec siebie i swoich bliźnich. Uczy nas miłości do Boga i ludzi. Pragnie, abyśmy byli szczerzy i uczciwi. Chce, żeby ludzie szanowali swoich rodziców, Boga i wszystkie istoty żyjące na tym świecie.

Tak więc, po zapoznaniu się bliżej z Biblią, myślę, że jest bardzo wartościową i interesującą lekturą. Dużo wnosi w naszą osobowość. Moim zdaniem są to same pozytywne cechy. Czytanie Jej nie powinno mieć ujemnych skutków. Wzbogaca naszego ducha i zasób wiedzy, który dotychczas posiadaliśmy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut