profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uniwersalizm Makbetapoleca85%
Język polski

Uniwersalizm "Makbeta" w tragedii Szekspirowskiej.

„Makbet” jest chyba najgłębszą psychologicznie tragedią Szekspira, w której obserwujemy nieustanną walką wewnętrzną bohatera między jego zbrodniczą ambicją a wrażliwym sumieniem i bogatą wyobraźnią. To opowieść o żądzy władzy wiodącej do zbrodni,...poleca85%
Język polski

Na co powinniśmy zwracać uwagę analizując "Makbeta" Szekspira?

CECHY TRAGEDII SZEKSPIROWSKIEJ : *odrzucenie 3 jedności (miejsca, czasu, akcji) *wprowadzenie scen zbiorowych *pojawiają się elementy fantastyczne *pojawiają się elementy okrucieństwa *uwolnieniepoleca83%
Język polski

Cechy tragedii Szekspirowskiej, a tragedia antyczna.

tragedii spełniał określone funkcje. Wprowadzał widza w tok akcji, wyjaśniał czas i miejsce wydarzeń, oceniał postawę bohaterów, dyskutował z przewodnikiem. Po czwarte, tragedia miała za zadaniepoleca83%
Język polski

Dramat szekspirowski na przykładzie Makbeta.

, wielkie uczucia i namiętności, nadzieje i zwątpienia znajdują wraz w słynnych monologach dramatycznych. Wpływają one również na rozwój akcji. W tragedii szekspirowskiej są również wstawki humorystycznepoleca85%
Język polski

"Makbet" Wiliama Shakespear"a

osiągalny tylko pod warunkiem śmierci aktualnego władcy. Myśl o morderstwie pojawiła się w umyśle Makbeta już wtedy, gdy Dunkan ogłosił, że spadkobiercą korony będzie jego najstarszy syn, Malkolm. I copoleca89%
Język polski

Nadaj tytuł "Makbetowi"

Uważam, "Makbet - wizja zła", będzie trafniejszym tytułem dla tej tragedii szekspirowskiej . Moim zdaniem nazwa ta w pełniejszym wymiarze obrazuje treść i problematykę utworu. To dzieło