profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Umowa czarterowapoleca84%
Prawo

Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów

PODSTAWY PRAWA TEMAT: POJĘCIE UMOWY, RODZAJE I FORMY UMÓW Umowa to dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych), będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi...poleca87%
Prawo

Podobieństwo i różnice między umową czarterową a kontaraktem przewozowym.

Warunkiem realizacji każdej transakcji handlowej jest dostawa towaru w uzgodnionym miejscu i czasie, na warunkach ustalonych w umowie handlowej. Przejęcie gestii transportowej przez jedną ze stron umowy handlowej, pociągające za sobą obowiązek...poleca86%
Administracja

Prawo handlowe i gospodarcze: "Pojęcie i rodzaje umów obrotu gospodarczego"

POJĘCIE I RODZAJE UMÓW OBROTU GOSPODARCZEGO ( umowy handlowe) Termin „ umowy handlowe” nie jest pojęciem normatywnym, podobnie jak jest to w przypadku czynności handlowych. Sformułowanie to mapoleca85%
Turystyka i rekreacja

Umowy w turystyce

1. Pojęcie umowy Umowa jest to czynność prawna dokonywana pomiędzy dwiema lub więcej stronami kształtująca ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowy są podstawowym instrumentem kształtowaniapoleca81%
Politologia

Umowa międzynarodowa - zagadnienia ogólne

1. Pojęcie umowy międzynarodowej. 2. Rodzaje umów międzynarodowych. 3. Budowa klasycznej umowy międzynarodowej. Zgodnie z powszechnie przyjętą w doktrynie definicją, umowa międzynarodowa topoleca83%
Administracja

Umowy

tradycyjnej umowy o pracę. W pracy zamieściłem wzory poszczególnych umów cywilno-prawnych. ROZDZIAŁ I . Umowa. I .1. Pojęcie , strony i treść umowy . Umowa to nic innego, jak zgodne oświadczenie wolipoleca86%
Prawo

Umowa ubezpieczenia

cywilnego. Wyróżnić można umowy : konsensualne i realne, zobowiązujące i rozporządzające, odpłatne i nieodpłatne, kauzalne i abstrakcyjne. Jeżeli podstawą klasyfikacji jest obowiązek zawierania umów , to