profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Twórczość pokolenia Kolumbówpoleca85%
Język polski

„Taki to mroczny czas” – tragizm młodego pokolenia w liryce K.K. Baczyńskiego i opowiadaniach Borowskiego. Zilustruj pojęcie tragizmu młodego pokolenia (odczłowieczenie, brak godnego wyboru, utrata młodości, zezwierzęcenie).

Zarówno Krzysztof Kamil Baczyński jak i Tadeusz Borowski należą do tak zwanego pokolenia Kolumbów, czyli urodzonych około roku 1920. Jako przedstawiciele tego pokolenia starali się swoją twórczością „dać świadectwo prawdzie” i ukazywać...poleca87%
Historia

Kolumbowie.

Wybuch wojny i później ponad pięcioletnia okupacja niemiecka stworzyła polskiej kulturze i sztuce niezwykle trudne warunki istnienia. Okupant tropił i niszczył wszelkie przejawy duchowej niepodległości naszego narodu, który ani na chwilę, mimo...poleca87%
Język polski

Pokolenie Kolumbów - twórczość.

Pokolenie Kolumbów- nazwa pokolenia pochodzi od tytułu powieści Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”. Przedstawiciele: K.K. Baczyński, T. Gajcy, A, Trzebiński, A. Stroiński. To pokolenie twórców urodzonych w wolnej Polsce, które wkroczyło w II wojnę...poleca82%
Język polski

"Elegia o chłopcu polskim" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - analiza i interpretacja.

sam się brzydzi, do których czuje wstręt, jednak jest to walka o życie, o wolność. Mając do wyboru śmierć lub odczłowieczenie , wybiera to drugie. " I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w nocpoleca85%
Język polski

Porównaj wizję świata i człowieka Grudzińskiego z wyobrażeniem Borowskiego (skrót).

Podstawową różnicą wyobrażeń o człowieku i świecie według Borowskiego i Grudzińskiego jest to , że pierwszy z nich uważał za rzecz niemożliwą ocalenie człowieczeństwa w obozie, podczas gdy autorpoleca85%
Język polski

Tadeusz Borowski - nihilista czy moralista? Przedstaw swoją opinię, ustosunkowując się do wypowiedzi G. Herlinga-Grudzińskiego i T. Drewnowskiego.

. Zastanówmy się jednak, która opinia może być bliższa prawdzie. Według Herlinga-Grudzińskiego, Borowski jest nihilistą, czyli osobą negującą sens i cel egzystencji. Pojęcie to zakłada biernośćpoleca85%
Język polski

Konspekt

świata?. 3. Przyczyny pobytu w obozach. 4. Prowadzenie procesów. 5. Warunki klimatyczne. 6. Racje żywnościowe. 7. Hierarchia obozowa. 8. Droga do pracy. 9. Sytuacja kobiet. 10. Praca i siła jakopoleca85%
Język polski

Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego.

i wojny marzenie te zniweczyły. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Poezja Baczyńskiego wyraża spełnioną katastrofę. Była to poezja pokolenia , które jako pierwsze od wieków urodziło się w wolnej