profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Twórczość pokolenia Kolumbówpoleca87%
Historia

Kolumbowie.

Wybuch wojny i później ponad pięcioletnia okupacja niemiecka stworzyła polskiej kulturze i sztuce niezwykle trudne warunki istnienia. Okupant tropił i niszczył wszelkie przejawy duchowej niepodległości naszego narodu, który ani na chwilę, mimo...