profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Twórcy funkcjonalizmupoleca85%
Prawo

Doktryna funkcjonalizmu

Spis treści : I. Wstęp. II. Geneza i główne założenia. 1. Funkcjonalizm. 2. Pragmatyzm. III. Twórcy funkcjonalizmu. IV. Realizm prawniczy. V. Przedstawiciele realizmu. 1. K.N. Llewellyn i J.N. Frank . VI. Idealizm prawniczy. 1....poleca84%
Socjologia

Charakterystyka funkcjonalizmu (funkcjonalizm)

SPIS TREŚCI Wstęp .................................................................................................3 1. Geneza i powstanie funkcjonalizmupoleca85%
Kulturoznawstwo

Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczna

przymusu społecznego okres wczesnego funkcjonalizmu : uznanie struktury społecznej za centralny obiekt zainteresowań organizacja społeczna na Wyspach Andamańskich składa się z: 1) zwyczajów ipoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia społeczno-kulturowa: Funkcjonalizm

wczesnego funkcjonalizmu : uznanie struktury społecznej za centralny obiekt zainteresowań organizacja społeczna na Wyspach Andamańskich składa się z: 1)zwyczajów i instytucji poprzez które Andamańczycypoleca86%
Dziennikarstwo

Wstęp do teorii komunikaowania - pytania na kolokwium

powodem tych zmian. 3. Jakie są główne założenia nurtu funkcjonalnego w nauce o komunikowaniu? OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALIZMU STRUKTURALNEGO - od socjologa Durkheima zaczerpniętopoleca86%
Historia

Architektura i wzornictwo

funkcjonalizmu . Budynki i towary miały być pożyteczne, jak i ?funkcjonalne?. Od architektów wymagano, by ściśle współpracowali z inżynierami i urbanistami. W projektowanych obiektach rezygnowano z