profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Twórca islamu

poleca81%
Słownik postaci historycznych

Mahomet

Urodzony w Mekce, pochodził z zubożałej rodziny kupieckiej. Po śmierci rodziców, od czwartego roku życia wychowywany przez wuja. W młodości prowadził życie koczownika, uczestniczył w karawanach handlowych. Dzięki poślubieniu zamożnej wdowy Chadidży i szczęściu w interesach został bogatym kupcem. Ok. 610 wycofał się z działalności handlowej i życia rodzinnego. Poddał się medytacjom na pustyni, gdzie miał doznać objawień. Ogłosił się prorokiem i zaczął głosić nową religię– islam. Z powodu...poleca85%
Historia

Kilka działów: cezaropapizm, schizma wschodnia, islam i mahomet, karol młot

. kiedy Mahomet uciekł z Mekki do Medyny (hidżra). 5 Zasad: 1 Nie ma boga prócz Allacha a Mahomet jest jego prorokiem; 2 Modlić się 5x/24h; 3 Dawać jałmużnę; 4 Pościć w Ramadanie od Wsh. Do Zachpoleca85%
Historia

Twórcy nowych religii na świecie - Budda i Mahomet

człowieka pokutuje w ciele zwierząt. Przez łańcuch wcieleń dusze zdążają do doskonałości - nirwany, w której osiągają najwyższe szczęście. Mahomet ( ok. 560- 632) - prorok i twórca islamu. Pustyniępoleca89%
Religia

Prorok Mahomet i Aisza

by wyszło, że Aisza miała jednak więcej niż 9 lat w momencie gdy Mahomet po raz pierwszy skonsumował jej wdzięki. Tyle tylko, że o tym, że Aisza miała 9 lat w chwili inicjacji seksualnej z Mahometempoleca84%
Historia

Arabia, Mahomet, Islam

występującymi w związku z tym przejawami względnego przeludnienia. Kryzys ten sprzyjał wystąpieniom kaznodziejów, próbujących przeciwstawić się istniejącemu porządkowi. Jednym spośród nich był Mahometpoleca85%
Historia

Średniowiecze - Mahomet, państwo arabskie, Justynian Wielki

I. Zasady wiary muzułmańskiej stworzone przez Mahometa: a) jedynym bogiem jest Allah a Mahomet jest tylko prorokiem b) świętą księgą Islamu jest Koran prawo koraniczne jest równocześnie