profil

Średniowiecze - Mahomet, państwo arabskie, Justynian Wielki

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I. Zasady wiary muzułmańskiej stworzone przez Mahometa:
a) jedynym bogiem jest Allah a Mahomet jest tylko prorokiem
b) świętą księgą Islamu jest Koran prawo koraniczne jest równocześnie prawem państwowym w krajach muzułmańskich.
c) Każdy muzułmanin musi raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki
d) Ramadan to miesiąc postu w kalendarzu muzułmańskim nie wolno im jeść i pić do zachodu słońca
e) Muzułmanom nie wolno spożywać nie czystego mięsa
f) Dżihad to święta wojna z samym sobą i swoimi grzechami. Od średniowiecza to święta wojna z niewiernymi(chrześcijanami)
g) Muzułmanin jest zobowiązany do dawania jałmużny biednym
h) Muzułmanin modli się 5 razy dziennie w kierunku wschodnim(do Mekki)

Państwo arabskie:
a) Jego początek datuje się na 622r. n.e kiedy Mahomet musiał uciekać z Mekki do Medyny(Hidżra)
b) Prawem państwowym są przepisy zawarte w Koranie
c) Arabowie podbili następujące tereny Persja Syria Egipt Północna Afryka i Hiszpania
d) Po śmierci Mahometa na czele państwa stanął urzędnik o tytule Kalif mieli oni nieograniczoną władze na swoim terytorium rozległość państwa arabskiego doprowadziła do rozdziału na 3 kalifaty
e) Arabowie zajmowali się następującym handlem sprzedażą wyprodukowanych przez siebie tkanin
f) Arabowie przejęli kulturę starożytnej Grecji
g) Sztuka arabska pełna jest motywów roślinnych nie wolno było umieszczać w meczetach postaci Boga zwierząt i ludzi


II.Justynian wielki rządził Bizancjum(cesarstwo wschodniorzymskie) w VI w. dokonał następujących zmian:
a) ujednolicił i opracował prawo nazwane kodeksem Justyniana
b) Próbował przywrócić wielkość cesarstwa rzymskiego podbił tereny Syrii Egiptu Północnej afryki i Italii niestety po śmierci Justyniana te tereny utracono
c) Cezaropapizm to połączenie w jednym ręku cesarza najwyższej władzy świeckiej i duchowej. Cesarzowi podlegał najwyższy dostojnik kościoła chrześcijańskiego patriarcha
d) Justynian wybudował w Konstantynopolu największą świątynie Hagia Sofia kościół mądrości bożej

Ikona to święty obraz czczony w Bizancjum w państwie tym toczył się konflikt czy uznać ikony za święte przedmioty cesarze Bizantyjscy wprowadzili zasadę ikonoklazmu uznającego świętość ikon.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata